Österbotten tror på ett nytt liv efter pandemin – lockar inflyttare med livskvalitet i vardagen

I Österbotten bor den näst friskaste befolkningen på fastlandet. Österbottningarna har den högsta förväntade livslängden i Finland: 82,9 år. (Källa: Österbottens förbund) Bild: Jeanette Östman/SPT

Vasa ska bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land och Jakobstadsregionen lyfter svansen övertygad om att livskvalitet i vardagen kommer att bli en bristvara. Österbotten ser sig som morgondagens vinnare men saknar en gemensam vision.

Bortsett från det stora frågetecknet som är coronapandemin, vars utgång och samlade effekter ingen ännu kan förutspå, ser Österbottens framtid ljus ut. Det säger de regionala utvecklingsbolagen och nä...