Österbotten expanderar – vill ut i rymden

Aalto-universitetet var först med en finsktillverkad satellit (bilden). Nu vill Kvarkens rymdcentrum också bygga en egen minisatellit. Bild: Niklas Tallqvist

Österbotten får en egen satellit när Vasa universitet leder internationellt rymdprojekt.

Kvarkens rymdcentrum (Kvarken Space Center) ska bli ett innovationscentrum med mål att hjälpa företag på båda sidorna om Kvarken att använda tillgänglig rymddata och därigenom utveckla sina affärsmöjligheter.

Det skriver Vasa universitet i ett pressmeddelande med anledning av att EU beviljat det av universitetet ledda utvecklingsprojektet ett finansieringsanslag på totalt 1,86 miljoner euro fördelade på tre år.

Målsättningen för Kvarken är att det ska uppstå ett helt ekosystem som kan ta tillvara rymdens fördelar. Förutom att bedriva utvecklingsarbete kommer centret även att bygga en egen minisatellit och mottagarantenn som kan ta emot data från satelliter.

– Genom rymddata kan vi få värdefull information om till exempel fjärranalys, plats- och tidsbestämning och övrig kommunikation, säger Heidi Kuusniemi, projektledare och chef för forskningsplattformen Digital Economy vid Vasa universitet i pressmeddelandet.

– Därigenom kan vi hitta nya affärsmöjligheter och lösningar för till exempel jord- och skogsbruket, miljöuppföljning, trafiken, energiförsörjningen och för att göra ekonomiska prognoser som gagnar hela Kvarkenregionen.

Kuusniemi säger att en viktig uppgift för Kvarkens rymdcentrum blir att se till att olika aktörer i regionen kan ta del av de nya affärsmöjligheterna, att de kan ta till sig den nyaste tekniken och att de kan tillgodogöra sig de möjligheter den nya teknologin erbjuder.

Projektet ska också väcka allmänhetens intresse för rymden och ge skolor möjlighet att dra nytta av projektet i sin undervisning.

– Det här projektet ska gagna hela samhället och inkludera såväl regionens näringsliv som högskolor och allmänheten. Vi ser också fram emot ett värdefullt nätverkande på internationellt plan. Ny rymdekonomi är starkt på antågande i världen, och genom det här projektet är vi med i spetsen, säger Mari K. Niemi som leder forskningsplattformen Innolab vid Vasa universitet.

Förutom Vasa universitet deltar Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och sex andra högskolor och institut i Sverige och Finland i förverkligandet av Kvarkens rymdcentrum.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning