Osentimental rannsakan av föräldrars död och inkapslad sorg

Joakim Groth har som författare och dramatiker regelbundet återkommit till familjedramat, först i fiktiv form, senare allt närmare det öppet självbiografiska. Bild: Kristoffer Åberg

Joakim Groths bok Familjealbum baserar sig på samma bakgrundsmaterial som fjolårets succéföreställning Vi är bara mänskor: brev, dagböcker, fotoalbum, smalfilmer, samtal med familjebekanta och tidsvittnen. Ingen fiktionalisering, lätt självironi.

Joakim Groths nya bok Familjealbum täcker hans barndom och tidiga ungdom. Den är också en släkt- och familjekrönika där han framför allt undersöker sina föräldrars historia. Vem var de – mamman...