Osäkra och farliga tider

Europa har inte råd att skåda utvecklingen i USA med alltför nedlåtande min. Högerpopulismen går framåt också i Europa.

Vi lever i högst osäkra och farliga tider. Just nu är alla ögon riktade mot USA där valet står mellan två ovanligt klara alternativ. På den ena sidan har vi en kandidat som har byggt hela sin kampanj på lögner, skrämsel, förolämpat sina opponenter och minoritetsgrupper och försökt fördjupa olika skiljelinjer.

På den andra sidan har vi en kandidat som understryker behovet av sammanhållning och samarbete både i bemötandet av USA:s egna som världsomfattande utmaningar.

Med sådana alternativ borde valet vara enkelt. Det ser dock ut som om amerikanernas val inte skulle styras av att leta efter det bästa alternativet utan av viljan att avvärja det mest avskyvärda alternativet.

Detta betyder att kanske till och med fem miljarder (!) dollar kommer att användas under de närmaste månaderna huvudsakligen för att svartmåla den ena eller andra kandidaten. Men som man säger: "This is the best democracy that money can buy". För den stora majoriteten i Europa och Finland räcker det med att låta Donald Trump öppet framträda med sina uttalanden för att ta avstånd från hans val till president. Att Hillary Clinton också kan väcka lika stora avvärjningsreaktioner – delvis i samma personer – är inte lika lätt att förstå, om man inte har följt amerikansk debatt och politik längre.

Hillary Clinton får bära också den misstro som riktades redan mot Bill Clinton och den är inte heller enbart något högerrepublikanskt påhitt. Den mest obarmhärtiga kritiken presenterade vänsterförfattaren Christopher Hitchens i sin redan för 17 år sedan utkomna bok No One Left to Lie to som handlade bland annat om korruption och omoraliska metoder som paret Clinton påstods vara skyldiga till.

Avgörande kan vara vad Bernie Sanders besvikna anhängare kommer att göra. För en del av dem kan det vara lättare att rösta på Trump än på Clinton. Därför var det viktigt att Clinton nu har fått entydigt stöd från Sanders och att demokraternas valprogram innehåller de viktigaste kraven om social och ekonomisk rättvisa som var centrala i Sanders' kampanj.

Europa har inte råd att skåda utvecklingen i USA med alltför nedlåtande min. Högerpopulismen går framåt också i Europa och den ökande aggressivitet med vilken Sannfinländarnas backstugugossar uppträder mot minoriteter, och som partiledaren med sin "pojkar är pojkar"-attityd har gett sitt skydd åt, har klart uppmuntrats av Trump-fenomenet i USA.

Samtidigt som denna sorts populism bör mötas med ett öppet och kompromisslöst försvar av demokratins grundvärden, mänskliga rättigheter och ett öppet samhälle med öppna gränser måste vi också lika öppet analysera var den elitstyrda huvudströmningen har gått fel och gett underlag för detta avståndstagande från vad vi anser vara ett rationellt och lämpligt sätt att göra politik.

Sammanfattningsvis: det som folket vill ta avstånd från är inte liberalism – även om de ofta riktar sig mot liberala värden – utan nyliberalism, det vill säga den ensidigt marknadsorienterade politiken som har lett till en social obalans. Att den rikaste procenten av världsbefolkningen äger hälften av all förmögenhet i världen och att de 62 rikaste människorna i världen äger lika mycket som den fattigare hälften av hela världens befolkning, det vill säga 3,7 miljarder människor, är ohållbart.

Detta var Bernie Sanders huvudtema: att ta itu med det ohållbara ekologiska, sociala och ekonomiska utvecklingsmönster som i vi i bästa fall har endast ett par årtionden på oss att ändra för att rädda planeten.

Erkki Tuomioja riksdagsledamot (SDP), medlem i utrikesutskottet och tidigare utrikesminister

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00