"Osäkert om Trump skulle godkänna finsk Natoansökan"

Bild: Wilfred Hildonen

Finland kan bli Natomedlem över en natt om så skulle behövas. Men det finns ett aber: Det är inte sagt att Donald Trump skulle godkänna en finländsk medlemsansökan. Det säger medförfattaren till den finländska Natoutredningen, toppdiplomaten och säkerhetspolitiska experten François Heisbourg.

Mycket har hänt under de tre år som har gått sedan Utrikesministeriet 2016 lät göra en utredning om konsekvenserna av ett finländskt Natomedlemskap. HBL träffade en av de fyra författarna bakom rappor...