Osäkerhet skapar nedåtgående ekonomisk spiral

Det är viktigt att göra reformer som ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden och förbättrar företagens möjligheter att sysselsätta och konkurrera på de internationella marknaderna.

Osäkerheten spelar en stor roll för de beslut som tas på alla nivåer i samhället. För tillfället är ovissheten exceptionellt stor eftersom vi endast har bristfällig information om virusspridning...