OS-klara seglaren Järvinen dömd till ovillkorligt fängelse

Janne Järvinen och Sinem Kurtbay segrade i OS-kvalet i Nacra 17 och säkrade en nationsplats för Finland. Bild: Sailing Team Finland

Seglaren Janne Järvinen dömdes till två och ett halvt år ovillkorligt fängelse för medhjälp till narkotikabrott och grov penningtvätt.

För ett par veckor sedan fixade Janne Järvinen en OS-plats åt Finland i seglingens Nacra 17-klass då han tillsammans med Sinem Kurtbay segrade i OS-kvalet på Lanzarote.

På torsdagen dömdes Järvinen till två och ett halvt års ovillkorligt fängelse för medhjälp till narkotikabrott och penningtvätt. Tingsrätten ansåg att Järvinen möjliggjort den droghandel som leddes av Janne Tranberg i den så kallade Katiska-härvan.

Järvinen nekar till samtliga brott. Domen har inte vunnit laga kraft och Järvinen kan överklaga den till hovrätten.

Som seglare har Järvinen inte hört till landslaget de senaste åren och inte heller lyft idrottarstöd av Olympiska kommittén. Han har finansierat sitt tävlande själv medan Sinem Kurtbay hört till landslaget och fått statligt stöd för sitt idrottande. Kurtbay är inte misstänkt för brott.

Kurtbay och Järvinen säkrade en nationsplats i Nacra 17 då de segrade i OS-kvalet men efter torsdagens dom finns det många frågetecken kring Järvinens eventuella möjligheter att representera Finland i Tokyo.

– Det här är en väldigt svår och krävande situation för oss, säger Olympiska kommitténs vd Mikko Salonen.

– Det finns inga motsvarande fall och inga prejudikat. Vi har en idrottare som idrottsligt uppfyller OS-kraven som samtidigt är dömd för ett brott men domen har inte vunnit laga kraft.

Då idrottare tas ut till OS är det Toppidrottsenheten som föreslår vilka idrottare som ska tas ut och Olympiska kommitténs styrelse behandlar och diskuterar ärendet innan det slutliga beslutet tas. Så kommer processen med Järvinen också att gå till. Med andra ord är det i sista hand Olympiska kommitténs styrelse som fattar beslutet om den brottsdömda Järvinen kan representera Finland i OS i Tokyo eller inte.

– Situationen är problematisk. Vi förhåller oss allvarligt till det hela och måste nu reda ut hur processen går framåt. För tillfället är det onödigt att spekulera vad som kommer att hända, säger Salonen.

– Vi måste se ärendet ur alla tänkbara synvinklar då vi beslutar om OS-val.

Olympiska kommitténs vd Mikko Salonen. Bild: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Tingsrättens dom är förstås en aspekt som tas i beaktande vid Järvinens eventuella OS-deltagande. Men olympiska kommittén måste också ta i beaktande idrottarens rättsskydd, olympiska kommitténs hållbarhetsstrategi och de olympiska värderingarna.

Dessutom måste olympiska kommittén också ta i beaktande vad samarbetspartner och sponsorer anser och också Sinem Kurtbay och hennes möjligheter att eventuellt hitta en ersättande seglingspartner ifall olympiska kommitténs styrelse beslutar att inte skicka Järvinen till OS.

– Vi måste gå igenom alla de här aspekterna väldigt noggrant. Senast i juni-juli måste OS-valen göras, säger olympiska kommitténs vd Mikko Salonen.

Kan en brottsdömd idrottare representera Finland i OS?

– Det är en svår fråga. I synnerhet som domen inte vunnit laga kraft. Det måste vi nu utreda noggrant med hänsyn till alla de aspekter som finns och all den information som finns tillgänglig, säger Salonen.

När kommer beslutet om Järvinens eventuella medverkande i OS?

– Det är omöjligt att säga just nu. Vi måste se hur processen framskrider. Jag kan inte ge någon noggrannare tidpunkt men senast i juni-juli måste OS-laget vara uttaget.

Kommer olympiska kommittén med säkerhet att skicka ett Nacra 17-team till OS i Tokyo?

– Jag kan svara på ett mer allmänt plan: Finland har en nationsplats i Nacra-klassen och hittills har Finland alltid fyllt sina nationsplatser till OS.

Både olympiska kommittén och Segling och båtsport i Finland har varit medvetna om brottsmisstankarna mot Järvinen. Men i och med att det varken är olympiska kommittén eller förbundet som skickar seglingsteam till regattor och OS-kval utan seglarna själva anmäler sig till tävlingarna har de inte kunnat ingripa eller påverka Järvinens deltagande.

Trots det diskuterade seglingsförbundet och olympiska kommittén Järvinens situation inför OS-kvalet på Lanzarote. Parterna kom fram till att det då inte fanns skäl att vidta åtgärder.

I och med torsdagens fällande dom i tingsrätten tvingas nu olympiska kommittén ta upp ärendet till behandling med rätt snabb tidtabell.

– Det är en svår situation för olympiska kommittén, säger Salonen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning