Orpo vill införa investeringssparkonto för småsparare

Finansminister Petteri Orpo väntar med spänning på resultatet från den arbetsgrupp som utreder möjligheten att införa ett investeringssparkonto i Finland. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Finansminister Petteri Orpo vill införa ett så kallat investeringssparkonto för finländska småsparare. Det skulle främja privatpersoners sparande och stärka inhemskt ägande, tror Orpo. – En utmärkt idé, säger Aktiespararnas ordförande Timo Rothovius.

I Sverige har över två miljoner investeringssparkonton öppnats sedan sparformen lanserades 2012. Syftet med investeringssparkontot är att göra det lättare för privatpersoner att äga och handla med aktier, fonder och andra värdepapper. Investeringssparkontot gör det också enklare att deklarera.

I det svenska systemet är transaktionerna inom investeringssparkontot skattefria, men placeraren betalar en löpande schablonmässig skatt som är kopplad till föregående års statslåneränta. Med nuvarande låga ränta blir skatten mycket låg.

I Norge trädde ett system med aktiesparkonton i kraft i september. Där beskattas vinsten först när det insatta kapitalet har tagits ut.

Finansminister Petteri Orpo (Saml) vill införa liknande system för placerare också i Finland.

– Ett mål i regeringens skattepolitik är att stärka inhemskt ägande. Därför är investeringssparkontot mycket intressant och en utmärkt sparform för de hundratusentals finländska småspararna.

Enligt Orpo skulle investeringssparkontot främja privatsparande och samtidigt styra kapital till börsnoterade finländska bolag. Finansministern framförde sina synpunkter på evenemanget Skatt 2018 som på onsdagen ordnades av organisationen Skattebetalarna.

Orpo tillsatte i somras en arbetsgrupp med uppgift att utreda beskattningen av olika placeringsformer och i arbetet ingår frågan om investeringssparkonton. I april är arbetsgruppen klar.

– Jag väntar med spänning på gruppens resultat. Mitt mål är att hitta ett sätt att införa investerarsparkontot i Finland, sade Orpo.

Stöd från Aktiespararna

Timo Rothovius, professor vid Vasa universitet och ordförande för föreningen Aktiespararna, stöder tanken på ett investeringssparkonto.

– Det är en utmärkt idé. Vi har drivit frågan i flera år.

Enligt Rothovius skulle investerarsparkontot göra placerandet mera jämlikt och sätta småsparare på samma startlinje som institutionella placerare, fonder och innehavare av försäkringsskal. Nuvarande system gynnar inte småspararna.

– Grundlagen föreskriver att alla medborgare ska behandlas jämlikt, men så är inte fallet när det gäller placeringar.

Också Finlands Näringsliv EK stöder tanken på ett investeringssparkonto. I sin lista med förslag inför regeringens förhandlingar om budgetram senare i vår, påpekar EK att investeringssparkontot skulle vara ett sätt att stödja hushållens förmögenhetstillväxt.

Läs mer: De norska och svenska systemen med investeringssparkonton presenterades mera utförligt i en debattartikel av Odin Fonders Stefan Haglund i HBL i augusti 2017.

Texten är ändrad den 14.3.2018 klockan 18.24. Ett tillägg har gjorts om schablonskatten i det svenska systemet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46