Orpo vill införa investeringssparkonto för småsparare

Finansminister Petteri Orpo väntar med spänning på resultatet från den arbetsgrupp som utreder möjligheten att införa ett investeringssparkonto i Finland.Bild: Antti Aimo-Koivisto

Finansminister Petteri Orpo vill införa ett så kallat investeringssparkonto för finländska småsparare. Det skulle främja privatpersoners sparande och stärka inhemskt ägande, tror Orpo. – En utmärkt idé, säger Aktiespararnas ordförande Timo Rothovius.