Orpo vill ha "arbetsmiljard" och blågrön beskattning

Samlingspartiet vill spara in en miljard genom punktbeskattning. Partiet presenterade sitt valprogram på torsdagen i Helsingfors.

Det är stor medierusning till Samlingspartiets valstart. Blixtarna lyser upp partikansliet i Kampen i Helsingfors när partiets ordförande och finansminister Petteri Orpo stegar in tillsammans med sina partikamrater.

– Finländarna är världens pålitligaste folk, säger Orpo och pålitligheten är ett ord han återkommer till gång på gång.

I sitt valprogram presenterar Samlingspartiet sju teman de vill jobba med under nästa regeringsperiod. Eller sju möjligheter för morgondagens Finland, som partiet självt kallar sina valteman.

Innan Orpo går in på det första valtemat höjer han finländarna till skyarna.

– När vi låter finländaren utveckla sig själv och vara flitig, kommer Finland att gå långt. Vårt jobb som politiker är att ge möjligheterna till det här.

Sedan går Orpo in på det stundande riksdagsvalet och de teman som partiet väljer att lyfta upp i sitt valprogram. Välfärden är ett övergripande tema och en stor helhet.

– Välfärd är målet, ekonomi är medlet, säger han.

Lägre inkomstskatt med punktbeskattning

Rent skattepolitiskt vill Samlingspartiet se en "blågrön" reform och det de kallar en arbetsmiljard. I stället för att höja inkomstskatten och göra nedskärningar vill partiet öka punktskatterna, som till exempel miljöskatten och skatten på tobak, alkohol och sockerprodukter. Genom att beskatta fossila bränslen, läsk och gruvindustrin hårdare räknar partiet med att kunna lätta på inkomstskatten med en miljard. Skattesänkningen gäller också pensionärer.

Samlingspartiet vill med sin blågröna skattepolitik att arbete alltid ska löna sig och att sysselsättningsprocenten ska närma sig 80, senast 2027.

Finland ska bli världens kunnigaste folk. Det här uppnås genom att rikta blicken mot småbarnsåren, säger partiet.

– Småbarnsfostran är en gärning för jämlikheten, säger Orpo.

En stark småbarnsfostran där alla har lika möjligheter ska leda till att alla ungdomar har en utbildning vid andra stadiet. Målet är att hälften av dessa sedan fortsätter till högskolor och universitet.

Samlingspartiet vill också ge 4 procent av bnp till forskning och innovationer.

– Vi måste komma ifrån att alltid säga "nej det går inte" när någon kommer med en ny innovation, säger Orpo.

Partiet flaggar för en tvåårig förskola och varje barns rätt till en hobby. Vice ordförande Mari-Leena Talvitie lyfter fram att Finland i framtiden ska vara världens bästa ställe för barn och barnfamiljer, oberoende av bakgrund.

Att bli bäst är en säkerhetsåtgärd där partiet både satsar på fysisk trygghet och trygghet på nätet.

– För tillfället är Finland världens femte tryggaste land för barn att växa upp i. I framtiden måste det vara tryggt att både röra sig på nätet och gå till parken, säger Talvitie.

Klimatförändringen är vår största säkerhetsfråga

Äldreomsorgen är en rättvisefråga för Samlingspartiet. En fråga som måste ses som en helhet.

– Vi måste trygga pensionssystemet med långa karriärer och se till att pensionsindexet följer kostnadsutvecklingen, säger Orpo.

Partiet stöder en individuell äldrevård och vill inte räkna decimaler i fråga om vårdare. Enligt Samlingspartiet skulle valfriheten i social- och hälsovårdsreformen också underlätta detta. En vårdgaranti som ger de äldre den vård de behöver, oberoende om vårdbehovet ändras, ses som vitalt.

Mänsklighetens största säkerhetsrisk är klimatförändringen. Dettafaktum presenterar Orpo som något partiet vill jobba med på flera områden. Städerna är i nyckelroll i partiets klimatpolitik där Orpo säger att man vill satsa på spårtrafik inom och mellan de växande urbana områdena i Finland.

Utrikeshandeln och det internationella samarbetet är viktiga hörnstenar när Samlingspartiet talar om säkerhet, trygghet och klimat. Finland behöver arbetskraft men att stänga gränserna är inget alternativ.

– Vi klarar oss inte utan en hög sysselsättningsfaktor och vi vågar påstå att om vi inte lyckas med det påverkas vår välfärd, säger Orpo.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03