Orpo: Vårdreformen kan genomföras utan skattehöjningar

Petteri Orpo och Juha Rehula på presskonferensen i dag. Bild: Seppo Samuli

Regeringen har ännu inte fattat några beslut om vilken form av valfrihet som ska tas i bruk i samband med vårdreformen. I förberedningen finns jämsides flera alternativ. Enligt familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) kräver ärendet ytterligare utredning.

Juha Rehula säger att lagförslagen för social- och hälsovårdsreformen skickas ut på remiss i augusti. Målet är att få en regeringsproposition i november-december.

Enligt Rehula ska serviceproducenterna omfattas av en lag som innehåller kriterier om de krav som de offentliga, privata och tredje sektorns producenter ska uppfylla.

De 215 000 personer som i och med reformen flyttas till landskapen ska betraktas som gamla arbetstagare.

Rehula uppger att företagshälsovården kommer att fortsätta som förut. Elevvården kommer fortsättningsvis vara på kommunens eller skolans ansvar. De eventuella specialbehov som Studenthälsan har kommer att bedömas senare. Likaså ska munvårdens roll beslutas senare under förberedningsprocessen.

Samlingspartiet uppger på Twitter att reformens spareffekt på tre miljarder euro ska försäkras genom landskapens finansieringsmodell som uppmuntrar till besparingar.

Orpo: Inga skattehöjningar behövs

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) säger att kommunernas statsandelar förnyas så att förändringen efter övergångsperioden på fyra år ska vara högst +–100 euro per invånare. Landskapen får sin finansiering av staten.

I de fortsatta förberedelserna utvecklas servicesedlar och användningen av en personlig budgetering i valfrihetssystemet.

– Reformen försäkrar goda och högklassiga social- och hälsovårdstjänster i hela landet, det centrala är valfriheten, sade finansminister Petteri Orpo (Saml) på regeringens presskonferens där lagutkasten om social- och hälsovårdsreformen och om grundandet av landskapen presenteras.

Enligt Orpo kan vårdreformen förverkligas på ett sådant sätt att inga skattehöjningar behövs. Dessutom innehåller finansieringsmodellen enligt honom också ett element som främjar välfärd och hälsa.

Enligt Orpo försäkrar finansieringsmekanismen för landskapen att sparkravet på tre miljarder euro uppfylls.

Det paket som skickas ut i remissbehandling offentliggörs senare. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning