Orpo trimmar oppositionsmotorn – "Nu är första chansen att knäppa till Rinnes gäng"

– Lobbarna ska ut ur Ständerhuset, kräver Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo som träffade väljare inför EU-valet på Narinken i Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

– Om vi hade sålt våra principer och Rinne sedan ändå valt Centern – vilket jag tror han valt i vilket fall som helst – hade det gått riktigt tokigt, säger Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Petteri Orpos bedömning är att regeringssonderaren Antti Rinne inte skulle ha gått ut och vädjat till Centern om han inte redan vetat att det var möjligt att Centern ändrar sig och går med i regeringsförhandlingarna. Rinne hade prioriterat Centern i vilket fall som helst, bedömer han.

I efterhand ser han det som rätt val att hålla fast vid Samlingspartiets krav på att balansera statsfinanserna och enbart hitta kompromisser genom att flytta pengar inom budgetramen.

– Om vi hade hamnat i opposition, och dessutom sålt våra principer under processens gång, då hade det varit pinsamt, säger Orpo då han talar på Narinken under partiets EU-valkampanj.

När Orpo ställer sig på scenen har han redan haft ett par dagar på sig att trimma oppositionsmotorn.

– Nu kommer första chansen att visa Rinnes gäng vad Samlingspartiet är gjort av, säger Orpo om EU-valet och drar ner skratt då han tar fram en femtiolapp ur bröstfickan, med en blinkning till den notoriska femtiolapp som stack fram ur presidentens kostym under riksmötets öppning.

– Jag har hört att man ska ha en sån här. Men vet ni vad det är? Det är den medlemsavgift var och en av oss betalar till EU per år. Är det mycket eller litet? Nå, det är trettio euro mindre än vad vi alla lägger på Juhlamokka.

– Det är mest skadligt för ett land som Finland ifall Europa splittras. De stora länderna i Mellaneuropa klarar sig nog, men vi behöver ett starkt EU.

"Finland får ett köpt regeringsprogram"

Han drar ett par rallarsvingar i riktning mot Ständerhuset där regeringsförhandlingarna pågår.

– Jag hörde att de ekonomiska ramarna inte alls är på bordet den första veckan. Att bara ha idéer utan ekonomisk förankring blir till ingenting! Jag hoppas Finansministeriet kan lära dem, säger Orpo.

– Dessutom fylls Ständerhuset nu av lobbare, säger Orpo och pekar främst ut de partiaktiva förhandlare som också arbetar inom löntagarfacken.

– Man kan inte bortse från att de också bidragit till valfinansieringen. Det ser ut som om Finland får ett köpt regeringsprogram. Samlingspartiet kräver att lobbarna, inklusive FFC, lämnar Ständerhuset.

För fyra år sedan bestod förhandlingsgrupperna enligt namnlistorna av politiker, medan intresseorganisationerna var med som inbjudna sakkunniga.

– Det är klart man ska lyssna på inbjudna experter, men de ska inte sitta med och skriva regeringsprogrammet.

Kan samarbeta med Sannf "i vissa sakfrågor"

På lördagen samlade Samlingspartiet också till partifullmäktige i Helsingfors, för att gå igenom det gångna valet, läget och det stundande EU-valet.

Samlingspartiet är på väg både i opposition och mot EU-valet den 26 maj i ett läge där Sannfinländarna leder opinionsmätningarna och är på väg att bli det största oppositionspartiet. Nu ser Orpo visserligen inte oppositionen som någon enad front, men är beredd att hitta sakfrågor där man kan samarbeta med Sannfinländarna.

– Det är fråga om en global trend, eller åtminstone i hela västvärlden, att populisterna går framåt. Här i Finland handlar det om att vi länge haft svåra tider, först en recession och sedan sanering med miljardnedskärningar. Det har skapat en grund för populisterna, i kombination med den internationella trenden. Det är något vi och alla andra partier ska svara emot, säger Orpo.

Ändå har Sannfinländarna också burit regeringsansvar för bara ett par år sedan. Nu har de själva tagit avstånd från det genom att kalla sig för ett "helt annat parti" – en paroll lånad av Centern och Sannfinländarna sommaren 2017 när Sannfinländarna uteslöts från regeringen.

Hur förhåller ni er i efterhand till att ni sade att det blev ett annat parti?

– Det parti som kom ut efter partikongressen i Jyväskylä var ett annat än det Timo Soini ledde. Nu har vi sett tiden an i ett par år, och det är vettigt att kunna diskutera och vara beredd på samarbete med alla. Vi bedömer enskilda sakfrågor och politiska uttalanden, och ser om det finns förutsättningar. Men då, för två år sedan, var det ett beslut som gjordes i den politiska verkligheten, och det var då rätt beslut.

Men inte längre?

– Det är inget jämförelseobjekt. Som sagt är vi helt olika partier. Men det finns vissa områden, till exempel i den ekonomiska politiken, där vi har saker gemensamt. Sedan finns det mängder av frågor där vi är av helt olika åsikt, till exempel förhållandet till EU och det internationella.

I EU-valet om ett par veckor ser Orpo att skillnaderna är tydliga just till opinionsledarna Sannfinländarna.

– Där är ställningarna tydliga. Vi vill utveckla Europa. Sannfinländarna är EU-negativa, vill splittra Europa. Om man är på Europas sida ska man rösta på Samlingspartiet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning