Orpo: Sänkta skatter bäddade för ekonomiska uppgången

Finansminister Petteri Orpo talade på skatteevenemanget Skatt 2018 i Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Finansminister Petter Orpo (Saml) tror på fortsatt uppgång för finsk ekonomi. Sänkt samfundsskatt och sänkt skatt på arbete förklarar vändningen från stagnation till tillväxt, enligt Orpo.

Den finländska ekonomin växer snabbare än på många år. Om det är regeringen Sipiläs förtjänst eller inte råder det skilda meningar om.

– Vi har nått enighet med oppositionen om att regeringen åtminstone inte har lyckats förstöra uppgången, säger finansminister Petter Orpo när han talar inför en talrik publik vid evenemanget Skatt 2018 i Helsingfors.

Själv är Orpo tydlig med att regeringen har fattat avgörande beslut som varit av avgörande betydelse för samhällsekonomin.

Den förra regeringen, med Samlingspartiet som statsministerparti och SDP som finansministerparti, göt skattepolitiken i en olycklig form, enligt Orpo. Man bestämde att bromsa statens skuldsättning med en 50/50-lösning. 50 procent av anpassningen skulle ske genom höjda skatter, 50 procent genom att spara i statens utgifter.

– Det var dåligt för företagen och dåligt för medborgarna, säger Orpo.

Finansministern ackompanjeras i frågan av Teemu Lehtinen, vd för Skattebetalarnas centralförbund.

– 50/50-lösningen ledde till att man tog en större del av kakan som skatt, samtidigt som kakan blev mindre, säger Lehtinen.

Följden enligt Orpo och Lehtinen blev en olycklig ekonomisk dynamik som hämmade tillväxten.

"Sänkt skatt ger större intäkter"

Trots kritiken mot den förra regeringen hyllar Orpo ändå dess beslut att sänka samfundsskatten till 20 procent 2014. Sänkningen har varit avgörande för många företags investeringsbeslut och den har i slutändan lett till större skatteintäkter, säger Orpo.

– Det visar att det lönar sig att göra politik som gynnar företagen.

Liknande argument använder finansministern om beskattningen av arbetstagarna. Den sittande regeringen har sänkt skattetrycket på arbete med några procentenheter. En konsekvens är enligt Orpo bättre sysselsättning och i förlängningen större inkomster och sänkta utgifter för staten när de arbetslösa blir färre.

Orpo vill fortsätta på den inslagna politiken med sänkt skatt för företagen och arbetstagarna. Skatteuttaget ska i stället ske genom indirekta skatter som miljöskatter.

– Plastskatten som nämnts i diskussionen är något som vi är redo att se närmare på, säger Orpo.

Stramt gäller

På klassiskt finansministervis varnade Orpo för att dagens ljusa konjunkturutsikter inte får leda till att politikerna släpper tyglarna lösa.

– Vi bör hålla fast vid den strama linjen, var Orpos budskap inför regeringens förhandlingar om budgetramen i vår.

Finlands näringsliv EK publicerade sin önskelista inför förhandlingarna på onsdagen.

– Vi närmar oss regeringens mål på en sysselsättningsgrad på 72 procent. Att bevara välfärdstjänsterna på nordisk nivå kräver ändå att sysselsättningsgraden stiger till en nordisk nivå på 75 procent, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

Finland ligger steget efter de övriga nordiska länderna och därför föreslår arbetsgivarna bland annat att dagisavgifterna sänks med 20–25 procent för att få fler småbarnsföräldrar ut i arbetslivet.

EK vill också ge privata arbetsförmedlingsföretag en större roll i stödet till arbetslösa och höja flyttbidraget om man flyttar för att man fått jobb på annan ort.

Företagen borde få möjlighet att ingå lärlingsavtal också då de avskedat eller permitterat delar av sin personal, föreslår EK.

Dessutom vill EK ge 100 miljoner mer till innovationsbidrag till företagen. Farledsavgifterna borde halveras och banskatten i tågtrafiken slopas helt, är andra av EK:s önskemål.

EK stödjer också en fortsatt sänkning av beskattningen på arbete, något som redan är inskrivet i regeringsprogrammet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46