Orpo: Reformen förbättrar kvinnornas jämställdhet i arbetslivet

Disciplin krävs. Det ekonomiska uppsvinget löser inte problemet med statsfinanserna, säger finansminister Petteri Orpo. Bild: Lehtikuva/Linda Manner

Finansminister och Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo vill köra i gång den länge omdebatterade familjeledighetsreformen i budgetmanglingen senare i augusti.

Petteri Orpo säger att reformen inte får ge staten mera utgifter men den behöver inte heller ge några besparingar.

– Familjerna ska få fler möjligheter att ordna ledigheterna, sade Orpo i en intervju för FNB på måndagen.

Syftet med reformen är att sporra nyblivna mammor att återgå till arbetslivet fortare än tidigare. I Samlingspartiets modell får familjerna en bättre ersättning om barnet vårdas hemma i 1,5 i stället för tre år. För närvarande kan familjen få stöd i upp till tre år för barn som vårdas hemma.

– Det skulle förbättra kvinnornas jämställdhet på arbetsmarknaden, öka familjernas valfrihet och höja sysselsättningen.

Regeringspartnerns Centern har gett grönt ljus för att inleda beredningen av reformen och utbrytargruppen Nytt alternativ verkar ha en mer positiv inställning till den än vad Sannfinländarna hade.

Orpo medger dock att regeringens tid för att genomföra reformen kan rinna ut. Nu återstår bara knappa två år av regeringsperioden.

Reformen av familjeledigheterna är en av de nya insatserna för att förbättra sysselsättningen och minska statens skuldbörda. Han anser att man i budgetmanglingen ska vidareutveckla de intervjuer som arbetskraftsmyndigheterna ska göra med arbetslösa med tre månaders mellanrum.

– Det har visat sig vara en ytterst effektiv modell.

Budgetförhandlingarna äger rum i ett skede där de ekonomiska utsikterna är bättre än på länge. Orpo anser dock att uppsvinget inte löser problemen i de statliga finanserna. Även om sysselsättningen blir bättre och ekonomin växer måste man hålla fast vid utgiftsdisciplinen. I den offentliga ekonomin finns ingen marginal att dela ut.

– När jag har följt den debatten i offentligheten har stämningarna varit att uppsvinget löser våra problem.

Bakom konjunktursurret döljer sig enligt Orpo samma gamla strukturella problem som tidigare: hållbarhetsgapet, kompetensgapet och sysselsättningsgapet.

– Nu när tiderna är goda måste vi komma ikapp det vi förlorat under ett årtionde.

Löntagarna har krävt att regeringen inför skattesänkningar som kompensation för de avgiftshöjningar som konkurrenskraftsavtalet medförde. Orpo anser att det här är ett bra mål men lovar inte att det genomförs.

– Om det är möjligt lindrar jag gärna beskattningen av arbete. Men vi har ansvar för hela budgeten och för att minska skuldsättningen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03