Orpo önskar gratis småbarnspedagogik - men anser att det ännu inte finns pengar att dela ut

Finansminister Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande, säger att vårdlagarna måste godkännas snabbt för att lugna ner marknaden. Besluten om vårdbolagslösningar i västra Lappland och Uleåborg är ett tecken på nervositet, säger han. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Finansminister Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande, talade i Yles Morgonettan för gratis småbarnspedagogik för femåringar. – Men alla förstår säkert, att om vi trots högkonjunktur tar lån är det inte bra.

Avgiftsfri småbarnspedagogik förekommer i flera partiers program och skuggbudgetar, och också Petteri Orpo anser att tanken är god.

– Om det var till exempel 20 timmar i veckan gratis, så skulle de som nu är utanför småbarnspedagogiken - de som trots sänkta dagisavgifter är utanför - kunna vara med. Det är en jämlikhetshandling, säger Orpo.

Någon tidtabell för när det skulle ske anger han inte, men säger att regeringens beslut att sänka dagvårdsavgifterna nästa år är ett steg i den riktningen. Som finansminister säger Orpo att utsikterna blivit bättre än vad prognoserna gav vid handen ännu för ett år sedan, men att kusten inte är klar.

– Finland befinner sig just nu på en konjunkturtopp, säger Orpo och hänvisar till Finansministeriets prognos som bedömer att tillväxten sjunker från nuvarande tre procent till omkring två.

– Att vi trots det har ett underskott visar att det ännu inte är bra.

"Kan komma utmaningar närmare val"

Petteri Orpo kommenterade i Morgonettan också regeringens position efter att ett regeringsparti bytts ut mot utbrytargruppen De blå, vars väljarstöd i opinionsmätningar är marginellt. Orpo säger att det färska partiet, då det fått sina strukturer uppbyggda, ännu kan förbättra sitt läge.

För regeringen är det väsentligt att regeringsbasen har majoritet i riksdagen, säger Orpo.

– Det är möjligt att det kommer utmaningar när vi närmar oss nästa val, men det är viktigt att regeringen kan fortsätta sitt arbete och att det är det arbetet som väljarna kan bedöma i valrörelsen.

Han avfärdar att Samlingspartiet skulle ha som intresse att låta regeringen falla. Samlingspartiet ligger väl till i opinionsmätningarna.

– Jag tror inte att folket skulle uppskatta att man av maktpolitiska skäl fäller regeringen, svarar Orpo.

Valfriheten i vården är nu på ny remiss efter att grundlagsutskottet krävde ändringar i hur lagen var formulerad. Orpo säger sig lita på att ändringarna leder till att den går igenom, och signalerade att Samlingspartiet håller fast vid att den är ett villkor för landskapsreformen, som är viktig för statsministerpartiet Centern.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning