Finansminister Orpo: "Klimatvarningen bör tas på allvar"

Reaktionerna på FN-klimatrapporten låter inte vänta på sig. Miljöorganisationer och politiker kräver åtgärder.

FN:s klimatpanel IPCC publicerade tidigt på måndagsmorgonen en färsk specialrapport. I specialrapporten beskriver klimatpanelen vilka effekter en global uppvärmning på 1,5 grader får och vilka utsläppsminskningar som skulle behövas för att begränsa den globala uppvärmningen till en sådan nivå.

– Miljöforskningens budskap är mycket tydligt: Det finns ingen tid att förspilla. Alla måste nu göra mer, snabbare och bredare klimatåtgärder. Också EU måste uppdatera sina åtaganden om utsläppsminskningar fram till år 2020. Unionens långsiktiga klimatstrategi bör vara att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2050. Finlands nationella mål är att vara koldioxidneutralt redan år 2045, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen (Centern) i ett pressmeddelande.

På Twitter skriver Petteri Orpo (Saml) att klimatpanelens varning bör tas på allvar. Enligt Orpo behövs alltifrån globala insatser till insatser från privathushållen.

Greenpeace efterlyser politiska ställningstagande.

– Jag vill att alla politiker som påstår att de nödvändiga klimatåtgärderna är orealistiska, att ge något realistiskt alternativ på hur man kan säkerställa välbefinnande om den globala uppvärmningen når 3-4 grader. Det finns inga sådana alternativ. Den här rapporten borde vara sanningens ögonblick som får klimatpolitik att prioriteras, säger Greenpeace Nordens Finlandschef Sini Harkki i ett pressmeddelande.

Enligt Satu Hassi (De gröna), ordförande i riksdagens miljöutskott, inger rapporten hopp.

– Det är ännu möjligt att undvika de värsta följderna av klimatförändringen genom att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Rapporten understryker vikten i att handla snabbt. Hela mänskligheten borde göra sig fri från fossila bränslen senast vid mitten av detta sekel, säger Hassi i ett pressmeddelande.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning