Oro för minskade resurser för polisen – "redan nu otillräckliga"

Enligt Finansministeriets budgetförslag skulle polisens resurser sjunka märkbart. Bild: Mikael Piippo/SPT

Finansministeriets planer på att märkbart minska polisens resurser väcker oro inför budgetförhandlingarna.

Polisens finansiering måste tryggas på lång sikt, kräver Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (JHL).

Oron över polisens framtida finansiering har väckts efter att Finansministeriet tidigare i augusti presenterade sitt budgetförslag för 2022. I förslaget ingick en märkbar nedskärning av polisens resurser.

"Även om Finland är ett tryggt land enligt många mätare, betyder det inte att polisen inte behövs. Polisernas ork och arbetshälsa har satts på prov under coronatiden. Coronan skapar en känsla av otrygghet som syns i polisens uppgifter", säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i ett pressmeddelande.

Dessutom anser fackförbundet att polisen i framtiden kommer att behöva mer resurser för att möta nya sorters hot. Nya typer av hot är bland annat ökad cyberkriminalitet och nya former av ekonomisk brottslighet. Fackförbundet anser att satsningar på att motarbeta dessa typer av hot även kan medföra betydande ekonomisk nytta för samhället.

"Varje finländare ska garanteras trygghet i vardagen och ett centralt sätt att uppnå det är med polisens närvaro", säger Niemi-Laine.

"Ofattbart i en situation som denna"

Även från oppositionshåll hörs kritik mot planerna att minska polisens resurser.

"I enlighet med finansminister Annika Saarikkos budgetförslag skulle polisen vara tvungen att anpassa sin verksamhet betydligt. I värsta fall skulle det kunna handla om att polisernas antal rentav skulle sjunka från omkring 7 450 till 7 050", säger oppositionspartiet Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo i ett pressmeddelande.

Orpo säger att alla riksdagspartier före valet förband sig till att polisernas antal i Finland under valperioden skulle höjas till 7 850, men det aktuella budgetförslaget går i motsatt riktning.

"Det här är helt ofattbart i en situation då polisens resurser redan i nuläget inte är tillräckliga för att polisen ska kunna ta hand om såväl alla dagliga brott som det ökade antalet utryckningar", säger Orpo.

Regeringspartierna förhandlar om budgeten för 2022 den 7-8 september.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning