Oro för barnlösa män – men statistiken för finlandssvenska män ser annorlunda ut

Kompositören Gustav Nyström har valt att inte skaffa barn trots att han tycker att barn är underbara i små doser. Bild: SPT/Henri Forss

Minoritetsbefolkningen har ofta högre nativitet än majoritetsbefolkningen. Det här gäller även bland finlandssvenska män. Men även sysselsättningsgraden inverkar.

Svenskspråkiga män är mer sällan barnlösa än finskspråkiga. Skillnaden handlar om flera procentenheter.

Den senaste tiden har barnlöshet bland män varit aktuellt. Bland annat Finansministeriet har oroat sig över den sjunkande nativiteten bland män. I längden har det betydelse för samhällets bärkraft. Speciellt alarmerande är siffrorna bland män med låg utbildning. Dessa män har extra svårt att träffa en partner.

Bland svenskspråkiga män är nativiteten ändå klart högre än bland finskspråkiga.

Enligt Statistikcentralens uppgifter från 2016 är 28,1 procent av 35–44-åriga svenskspråkiga män med andra stadiets utbildning barnlösa. Bland finskspråkiga är andelen 32,8 procent, vilket ger en skillnad på 4,7 procentenheter.

Skillnaden ökar ytterligare när man ser på män med högre högskoleutbildning. Bland svenskspråkiga är 21,6 procent barnlösa och bland finskspråkiga 27,4 procent. Med andra ord är skillnaden hela 5,8 procentenheter.

Minoriteter har högre nativitet

Forskningsprofessor Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet är överraskad över att skillnaden mellan finsk- och svenskspråkiga mäns nativitet är störst bland de högst utbildade. Högt utbildade svenskspråkiga män hör till de mest fruktsamma i hela landet.

– Vad är det som sker där? Det är intressant att det finns flera högt utbildade finskspråkiga män som är barnlösa än svenskspråkiga, säger Rotkirch.

Men trots skillnaderna är det fortfarande tydligt att det handlar om samma land, menar hon.

Överlag har Finland väldigt hög andel barnlösa män jämfört med resten av Europa. Tillsammans med Italien, Tyskland, Nederländerna och Österrike hör Finland till de länder som toppar statistiken. Minst barnlösa män hittar man i östra Europa och Ryssland.

En potentiell förklaring till att svenskspråkiga män mera sällan är barnlösa har att göra med den svenskspråkiga befolkningens minoritetsställning.

– Det är ofta så att minoriteter har en lite högre nativitet än majoritetsbefolkningen. Det gäller inte bara finlandssvenskarna utan också andra minoriteter, säger Rotkirch.

– Förklaringen som ges är att minoriteter har större sammanhållning.

En annan förklaring är att svenskspråkiga män har en högre sysselsättningsgrad än finskspråkiga. År 2015 hade 94,5 procent av alla svenskspråkiga män i åldern 35–44 jobb. Bland finskspråkiga män var andelen 88,2 procent.

Högre sysselsättningsgrad korrelerar i allmänhet med högre nativitet.

Inga barn betyder frihet

Det finns flera orsaker till att män inte får barn. För vissa handlar det om att inte hitta en lämplig partner, för andra är valet frivilligt.

Kompositören Gustav Nyström har valt att inte skaffa barn. Dels har han aldrig känt att han vill ha barn, dels uppskattar han friheten som kommer av att inte ha barn att ta hand om.

– Jag kan göra alla de saker som folk med familjer inte kan göra. Till exempel kan jag tillbringa tre månader i Paris och gå på museer om jag vill. Jag skulle ha lust att säga att jag gör det för att rädda världen från överbefolkning men det låter inte riktigt trovärdigt, säger Nyström.

För honom handlar barnlösheten inte om att misslyckas med att hitta en partner, Nyström är lyckligt gift. Precis som han vill hans fru heller inte ha barn.

– Det skulle vara nästan omöjligt att ha ett bra parförhållande om den ena parten vill ha familj och den andra inte. Men lyckligtvis har vi varit överens redan från början.

Trots att Nyström själv inte vill ha barn tycker han om att umgås med barn. Han har såväl vänner som syskon som har barn.

– Barn är underbara i mindre doser. Det kan vara jättekul att vara med ett litet barn i fyra dagar, men man märker med föräldrarna att det kanske inte är kul varje dag, säger Nyström.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning