Oro bland lärare som kallas in till skolorna

Skolan i Vik var den första där ett större antal elever sattes i karantän. Nu står skolbyggnader i Finland tomma då så gott som all närundervisning har upphört. I en del kommuner har lärarna ändå kallats in för att ordna med distansundervisningen samlat. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Närundervisningen har avbrutits och offentliga samlingar på fler än tio personer förbjudits. Ändå har lärare i flera kommuner kallats in till skolorna.

På tisdagskvällen kom beskedet som berör lärarna i Esbo: De har kallats tillbaka till skolorna även om undervisningen sker på distans. Liknande beslut finns i andra kommuner, bland annat i Borgå.

HBL har kontaktats av lärare som upplever det otryggt att behöva samlas, då regeringens besked i övrigt är att offentliga samlingar på fler än tio personer är förbjudna och rekommendationen är att undvika kollektivtrafik.

Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, bekräftar att medlemmar har tagit kontakt med fackförbundet.

– Jag har ingen förståelse för att lärare kallas in till skolan för att sitta på möte. Det är emot principerna i undantagslagarna.

Han säger att han förstår att lärare ännu i dag onsdag ombeds komma till skolan för att ordna upp undervisningen, men att den koordineringen inte får ske så att alla möts, utan att man ska hållas för sig.

– Men ska vi säga att från torsdag ska det finnas beredskap att hålla lärarmöten på distans.

Finns det lärare som tycker att det är behändigare att leda sin distansundervisning från skolan, med till exempel material tillgängligt i klassen, ser Holmlund inget hinder för det. Bara det sker så att smittorisken minimeras.

Läs också: Här är det som gäller från och med onsdag

I Esbo motiverar bildningsdirektör Harri Rinta-aho beslutet att ta in lärarna med att barnens bästa kommer främst.

– Vi behöver säkerställa oss om att distansarrangemangen fungerar.

Till det räknar han undervisningen men också tillgången till elevvård som skolkuratorer samt vikariearrangemangen. Enligt honom sker det här bäst då alla lärare finns fysiskt på plats i skolan.

– Men inte ska de vara tillsammans utan finnas i klasserna.

Han menar att rektorn så till exempel kan gå runt bland lärarna.

Då HBL ringer honom håller staden på att sammanställa direktiv till skolorna. I dem står bland annat att lärarna måste hålla kontakt med eleverna dagligen och genast reagera om eleverna inte går att nå, eller inte lämnar in uppgifter. Ämneslärarna ska diskutera sinsemellan så att elevernas hemuppgifter hålls på en rimlig nivå.

– När rektorn har säkerställt att allt det här är i skick kan lärarna förflytta sig hem till distansundervisning.

Även i Borgå har man enligt bildningsdirektör Sari Gustafsson kallat in lärarna för att säkerställa att alla behärskar allt de behöver kunna för att hålla distansundervisning.

– Vi vill försäkra oss om att alla är lika kunniga.

Hon betonar ändå att lärarna ska träffas i mindre grupper, och inte alla samlas på ett ställe.

Så fort rektorn anser att allt är i skick kan lärarna enligt Gustafsson ta sig hem.

"Begränsade möjligheter"

Studentprov i försnabbad takt

Det har också väckts frågor om studentexamen där abiturienter samlas för att, i en försnabbad takt, skriva proven. Det sista hållas på måndag.

Enligt Christer Holmlund har lärarna ändå främst kontaktat förbundet för att diskutera arbetsbelastning samt upplevd orättvisa då abiturienternas lästid kortats – inte smittorisk.

Studentexamensnämnden har gått ut med direktiv där det bland annat står "att ta vara på den egna och andras hälsa ska gå före allt annat", men medger samtidigt att "gymnasiets möjligheter att ordna olika anpassningar är begränsade".

Barn i årskurs ett till tre kan delta i skolundervisningen om deras föräldrar jobbar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Enligt Holmlund finns det förståelse för det bland lärarna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning