Invånare rasar över planer på nytt hus

Utkastet till en detaljplan för hur stadshusområdet i Grankulla i framtiden ska se ut väcker diskussion. Invånarna i området är kritiska medan stadens tjänstemän vill se en rask utveckling. Bland stadens beslutsfattare är åsikterna delade.

Ormhuset, Drakhuset eller Den kinesiska muren. I folkmun har huset i utkastet till detaljplanen på en kort tid fått flera smeknamn. Huset, som i den norra ändan är åtta våningar högt, skulle inrymma bostäder, affärslokaler och utrymmen för stadens administration. Utkastet får hård kritik av Kari Malmivuo och Marja Tikka som bor i ett av de närbelägna husen på Dalgränden.

– Det här är ett fint område som ska förstöras. Blir huset verklighet ökar det biltrafiken på området. Innan planeringen fortsätter ska frågan om stadshusets nuvarande byggnad vara löst. Det vore en stor förlust att bygga området tätt, säger Tikka.

– Jag förstår att man måste bygga tätt, men det får inte betyda en förstörelse av ett enhetligt byggbestånd eller av grönområden. Området riskerar att omvandlas från idyll till en stenby, säger Malmivuo.

Husbolaget på Dalgränden har utarbetat ett eget förslag som går ut på att bygga fyra hus i rad. På det sättet sparas både den så kallade Junghansparken och parken framför det nuvarande stadshuset.

Huset vid stadshusparken sett från nordväst. Bild: Maija Hurme

– I det första huset kunde man placera administration och affärslokaler. Då skulle parkeringen inte behöva vara under jord som i stadens förslag, säger Malmivuo.

En motivering som framförts för byggandet av det nya huset är att när staden säljer byggnadsrätten för 10 miljoner euro behöver Grankulla inte höja den kommunala skattesatsen.

– Vi bor inte i Grankulla för den låga kommunalskattesatsens skull. Jag har små inkomster och därmed betalar jag inte mycket skatt. Jag bor här för att det är lugnt och trivsamt, säger Malmivuo.

– Jag är beredd att betala mer skatt för att behålla idyllen och den trivsamma miljön. Jag tycker att skattesatsen i Grankulla länge hållits konstgjort på en låg nivå, säger Tikka.

Ingen överraskning

Stadsdirektör Christoffer Masar är inte överraskad av den hårda kritiken mot planerna. Han hoppas ändå att beslutsfattare och invånare ser det viktiga i att utveckla området.

– För den kommunala administrationen behövs det inte lika mycket utrymme som tidigare. Det är klart att vi också beaktar de synpunkter som förts fram – till exempel när det gäller Junghansparken som är ett populärt rekreationsområde.

Enligt honom kan det då bli aktuellt att se över det nya husets bägge ändor. Masar poängterar att det nuvarande stadshuset är i så dåligt skick att en renovering av huset kostar minst 5 miljoner euro.

– Den största orsaken till varför vi planlägger stadshuskvarteret är att vi vill få fler bostäder i centrum, nära järnvägsstationen och köpcentret. Ett livskraftigt centrum med goda kommersiella tjänster behöver ett tillräckligt kundunderlag. Man kan inte heller bortse det ekonomiska. Om området planläggs för byggande och förvaltningsutrymmen så är helhetsekvationen runt 10 miljoner euro positiv, säger Masar.

Camilla Sederholm (SFP) är medlem i samhällstekniska utskottet. Hon är kritisk till förslaget som enligt henne är överdimensionerat.

– Om planen förverkligas i sin helhet skulle ett grönområde som upplevs viktigt av invånarna gå förlorat. Jag hoppas verkligen att tjänstemännen i den fortsatta beredningen tar invånarnas åsikter på allvar.

Fakta

Detaljplanen för stadshusområdet i Grankulla

Stadsstyrelsen beslöt 2016 om ett utkast för en detaljplan. Stadens tjänstemän vill att detaljplanen behandlas 2019.

Grankulla stadshus är byggt 1974. Stadshuset är i dåligt skick och inomhusluften i huset är dålig.

Huset som skulle byggas på tomten är drygt 21 000 kvadratmeter. Bostäder skulle byggas för 300 boende.

Utkastet finns till påseende i stadshuset och på stadens hemsida till och med den 28.2.2018.

Redan på ett diskussionsmöte som tjänstemännen arrangerade under förra fullmäktigeperioden för dåvarande stadsstyrelsen och samhällstekniska nämnden föreslog politiker att Junghansparken skulle bevaras.

– Jag hade helst sett en mer innovativ beredning där man lyckats kombinera nytt med ett renoverat stadshus. Även om ett beslut om stadshusets öde aldrig har fattats, så innebär den här planen att stadshuset rivs i stället för att renoveras. Det här är tveksamt eftersom en ordentlig utredning av kostnaderna för en renovering och i förhållande till ett alternativt nybygge inte har presenterats. Alla hus behöver renoveras i något skede, också nya hus som byggs nu. Det är inte heller speciellt klimatsmart att riva hus som kan renoveras och innehåller också betydande och felfria beståndsdelar. Grankulla vill vara en klimatsmart grön stad, men det måste synas starkare. I slutändan skulle jag gärna se att vi bygger mer i trä, säger Sederholm.

Veronica Rehn-Kivi (SFP) är ordförande för stadsstyrelsen. Hon är för byggandet av huset, men inte i den ursprungliga skalan.

– Formen är speciell och sparar på det gröna, beaktar byggnader och öppna rum som vi vill bevara och är samtidigt både effektiv och luftig. Svansen vid Junghansparken kunde gott förkortas och den massiva huvudändan upplättas, men invånarnas röst ska höras innan vi går vidare, säger Rehn-Kivi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03