Organisationer: Skatteflykten fortsätter trots EU:s nya direktiv

Det nya direktivet, som syftar till att stoppa skatteflykt, godkändes denna vår efter trepartsförhandlingar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Bild: SPT

Enligt Finnwatch och Fingo är det fortfarande möjligt för företagen att kringgå skatter.

De ideella organisationerna Finnwatch och Fingo är besvikna på EU:s CBCR-direktiv, som ska främja öppenheten kring företagens ekonomiska transaktioner. Enligt organisationerna finns det fortfarande kryphål i lagstiftningen som möjliggör skatteflykt.

"På grund av snäva geografiska avgränsningar kan bolag också i fortsättningen överföra sina vinster till lågskatteländer utan att behöva rapportera om det i moderlandet", säger skatteexpert Saara Hietanen på Finnwatch.

En lång rad ideella organisationer har krävt att företagens rapporteringsskyldighet ska gälla alla de länder där företagen har verksamhet. Enligt den nuvarande begränsningen skulle rapporteringsskyldigheten endast gälla alla EU-länder och sådana länder som figurerar på EU:s svarta lista på så kallade skatteparadis.

"Förhandlingsresultatet är svagt med tanke på kravet på hållbar utveckling. Beslutet mörklägger en stor del av de vinstöverföringar som gäller utvecklingsländer", säger Outi Hakkarainen, expert på hållbar ekonomi på Fingo.

EU-kommissionen publicerade redan 2016 ett utkast till CBCR-direktiv för att öka transparensen i företagens ekonomiska transaktioner. Den nuvarande versionen av direktivet godkändes denna vår efter trepartsförhandlingar mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet. Förhandlingsresultatet kräver ännu ett slutgiltigt godkännande av alla tre parter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning