Organisationer sågar lagförslag: Krävande tjänster för personer med funktionsnedsättningar kan försvagas

Kårkulla samkommun varnar för att tillgången på tjänster kommer att minska omedelbart om den krävande rehabiliteringen inte läggs till i ändringsförslaget i handikappservicelagstiftningen. Bild: Ari Sundberg/SPT

Flera organisationer bedömer att ändringsförslagen till lagstiftningen om handikappservice är otillräckliga för att säkerställa tillgången på tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svårt talhandikapp.

I ändringsförslaget till lagstiftningen om handikappservice har inte den krävande rehabiliteringen som verkställs inom kris- och rehabiliteringsenheterna beaktats. Det anser experter inom Eteva samkommun, Vaalijala samkommun och Kårkulla samkommun.

De bedömer att tillgången på tjänster kommer att minska omedelbart om den krävande rehabiliteringen inte läggs till i lagberedningen.

Om klienter i fortsättningen inte får mera krävande rehabilitering av samkommunerna som erbjuder specialtjänster flyttas klienten till specialsjukvården, stannar där i några veckor och förpassas sedan tillbaka hem.

För korta eller otillräckliga rehabiliteringsperioder kan orsaka mentalt och fysiskt lidande för familjen, uppger organisationerna i ett pressmeddelande.

"Klienten kan till exempel lida av självskadebeteende eller vara våldsam, vilket kan leda till stor tragedi i familjen. Ibland kan klientens oönskade handlingar eller krävande beteende riktas mot hens familj, vilket orsakar även fysiskt lidande", säger bland andra Susanne Karlsson, chef för expert- och utvecklingscentret vid Kårkulla samkommun.

Också Kehitysvammaliitto bedömer att ändringsförslagen är otillräckliga för att i dag och i framtiden säkerställa tillgången på tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och svårt talhandikapp.

Förbundet föreslår att specialtjänsterna som helhet granskas på nytt som en del av beredningen av handikappservicelagen och social- och hälsovårdsreformen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning