Organisationer kräver plan mot sexuellt våld mot barn i Finland

En femtedel av eleverna i årskurs 8–9 har upplevt sexuella trakasserier det senaste året. Bild: SPT / Linnea de la Chapelle

Enligt sex barn- och familjeorganisationer gör Finland inte tillräckligt för att motarbeta sexuellt våld och trakasserier mot barn.

Nästa regering borde göra upp en plan för att genomföra Europarådets Lanzarotekonvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp, kräver sex barn- och familjeorganisationer. I ett pressmeddelande skriver organisationerna att Finland inte uppfyller kraven om tjänster för offer för sexuella trakasserier och sexuellt våld.

I Finland är den förebyggande verksamheten splittrad och samarbetet mellan aktörer bristfälligt, enligt ställningstagandet. Det behövs bättre tillgång till tjänsterna över hela landet och mera kunskap. Finland skrev under Lanzarotekonventionen redan 2011, men har inte upprättat en nationell plan för arbetet. Enligt ställningstagandet räcker inte den plan för att motverka våld mot barn som är under arbete.

Bakom ställningstagandet står Förbundet för mödra- och skyddshem, Centralförbundet för barnskydd, Mannerheims barnskyddsförbund, Rädda Barnen, Finlands Föräldraförbund och Befolkningsförbundet.

Det rapporterades 1 363 fall av sexuellt utnyttjande av barn 2018, en ökning på 16,7 procent.

7 % av eleverna i årskurs 4–5 och 21 % av eleverna i årskurs 8–9 har upplevt sexuella trakasserier det senaste året.

Nästan hälften av flickorna och över en femtedel av pojkarna skulle inte berätta för en vuxen om sexuella trakasserier på nätet på grund av skam.

Källa: Organisationernas ställningstagande.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning