Organisation vill ha rökfria badstränder och lekparker

Enligt organisationen ASH borde badstränderna och lekparkerna i Finland bli rökfria. Bild: SPT-arkiv

Tobaksfimpar på stränderna kan innebära en hälsorisk för små barn.

Enligt Finlands ASH, en hälsoorganisation som fokuserar på tobak, sackar Finland efter andra länder när det gäller rökfria stränder.

– Tobaksfimpar är det vanligaste skräpet på badstränderna och småbarn kan enkelt hitta fimparna och i värsta fall sätta dem i munnen. Rökning borde förbjudas på badstränder och i lekparker för att skydda barnen, säger verksamhetsledare Mervi Hara i ett pressmeddelande.

Fimparna kan orsaka förgiftning hos barn och ASH påminner om hälsoriskerna med passiv rökning. Enligt organisationen finns flera rökfria stränder och lekparker i bland annat USA, Spanien, Storbritannien, Italien och Thailand.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46