Oreck fick stjäla showen

Hufvudstadsbladet är en tidning medveten om sina värderingar.

Hufvudstadsbladet är en tidning medveten om sina värderingar. Den har på ett föredömligt sätt tagit ställning till flyktingsituationen och lyft fram de fattigas situation i Europa.

Tidningen skriver naturligt nog om det svåra samhällsekonomiska läget. Enligt god journalistisk sed belyses problemet från olika håll. Jag har emellertid undrat om det finns en övervägd balans i det utrymme man ger olika uppfattningar om problemet. Eller om det rentav också här finns en vald linje baserad på tidningens värderingar.

Det som får mig att undra är FNB–SPT-referatet från Finlandsarenan i Björneborg (HBL 12.6). Av sex deltagare i en debatt ger man hela utrymmet åt Bruce Oreck, som av artikeln att döma är en uttalad kritiker av skattenivån i Finland. Han är inte ensam om den synpunkten och HBL har klart gett utrymme åt sådana röster i debatten. Men Oreck går längre än någon annan jag hört när han talar om beskattningen som "skattestraffet".

Jag skulle sätta värde på om HBL också skulle ge utrymme till sådana som pekar på sambandet mellan beskattningen och de sociala förmåner vi inte vill avstå ifrån. Någon som inte bara talar om sin egen grupps förmåner, utan också påminner om den ömsesidiga samhällssolidariteten. Vad sa de andra fem personerna i debatten i Björneborg? Det skulle till exempel varit intressant att veta vad Li Andersson sa till Orecks inlägg.

Artikeln är visserligen inte en produkt av den egna redaktionen, men HBL valde att publicera den. Var det ett uttryck för dess värderingar?

Hans Växby Vanda

Svar HBL:s värderingar sammanfaller inte med uttalanden i alla artiklar som publiceras i tidningen. Såväl skattefrågor som andra frågor försöker vi genom både internt och externt material belysa från olika håll. Till exempel Li Andersson förekommer ofta i HBL:s spalter, både i artiklar och som kolumnist.

Tommy Westerlund Chefredaktör, HBL

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00