Orealistiskt dra elkabel till grannen

"Regeringen vill minska elräkningen – överföringen ska få pristak", löd en rubrik i HBL (29.1). Vi är till stor del säkert överens med målet i rubriken. Energimyndigheten som representerar distributionsbolagen vill inte kommentera lagförslaget. Verkningarna kan man ändå förutspå, kostnaderna för konsumenten stiger år för år maximalt vad lagen tillåter, en önskan om höjd elskatt finns hos vissa grupperingar.

I artikeln citeras näringsminister Mika Lintilä: "Om grannen producerar en märkbar mängd solenergi ska det bli möjligt att dra en kabel till grannhuset utan större byråkrati."

Som småproducent av solenergi sedan 2018 och aktiv i branschen har jag svårt att förstå hur det här ska gå till. Grannarna har egna anslutningar, troligen olika elleverantörer, kabeldragning mellan husen är både krävande och kostsamt.

Enda möjligheten till grannhjälp blir då om småproducent Andersson drar en elledning från sitt eluttag till Petterssons elutegrill över hagtornshäcken och får som ersättning korv och en burk öl, samt ett "Ta de lugnt" efter min hemkommuns nya slogan. Låt oss leva i hoppet.

Åke Holmlund, Sjundeå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning