Ordförande för VR:s förvaltningsråd avslår splittrandet av bolaget

Ville Tavio. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

Ordförande för VR:s förvaltningsråd Ville Tavio (Sannf) slår ned förslaget om att VR ska omvandlas till tre nya bolag. Enligt Tavio kammar företagen in vinsterna på skattebetalarnas bekostnad då materielbolaget skapas.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) uppgav i dag att det finanspolitiska ministerutskottet har fattat beslut om att avreglera järnvägarnas passagerartrafik. Dessutom ska delar av VR omvandlas till tre statsbolag som ska ta hand om materiel, fastigheter och underhåll.

Materielbolaget, som Tavio motsätter sig, är en väsentlig del av avregleringen eftersom det skulle ansvara för uthyrning av vagnar och lok även till andra aktörer än VR.

– Järnvägarnas passagerartrafik utsätts för en orättvis gallring då privata företag kan ta de populära och lösamma tågrutterna för sig själva medan staten bekostar de olönsamma och mindre populära förbindelserna med skattebetalarnas pengar, säger Tavio i ett pressmeddelande.

Enligt Tavio ska förvaltningsrådet behandla ärendet under sitt möte på måndag.

Berner förnekade Tavios ståndpunkt under sin presskonferens. Hon framhävde att i fortsättningen konkurrensutsätts koncessioner där det även ingår förpliktelser att trafikera längs de mindre populära sträckorna.

Dessutom uppgav Berner att staten äger både VR och de nya bolagen som får sina egna specialuppgifter.

– Det finns inga sådana gränsområden där någon kunde plocka russinen ur kakan, sade Berner. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03