Optimism kring Iran trots oron

De byråkratiska processerna har varit tröga och oron i landet gör framtiden oviss. Men vd Timo Korhonen hoppas ändå att Sisu Auto ska få sälja sina första lastbilar i Iran under innevarande år. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

För finländska företag finns ingen orsak att vända Iran ryggen, trots den senaste tidens oroligheter. Det säger Internationella handelskammarens Timo Vuori. Han uppmanar ändå företag med verksamhet i landet att följa utvecklingen noggrant.

Det har gått två år sedan sanktionerna mot Iran hävdes. Då var förväntningarna höga, både inom och utanför landet. Iranierna hoppades på högre levnadsstandard och i omvärlden såg många företag chans att göra affärer på den nyöppnade marknaden.

Nu har massdemonstrationer pågått runtom i Iran sedan slutet av december. Missnöjet riktar sig bland annat mot den ekonomiska utvecklingen; arbetslösheten är hög och inflationen äter upp en stor del av iraniernas löner.

Men landets ekonomi växer. Världsbanken och IMF beräknar att Irans bruttonationalprodukt ökade med 3,6 procent i fjol, det vill säga mer än EU-genomsnittet – och mer än till exempel Finlands bnp. Enligt Kimmo Laaksonen, handelsattaché på Finlands ambassad i Teheran, är det främst den ökade oljeförsäljningen som bidrar till tillväxten.

– När sanktionerna ännu var i kraft låg den iranska oljeexporten kring 1 miljon fat per dag. Nu är mängden 4 miljoner fat. Problemet är bara att den ökade oljeproduktionen inte har gett upphov till särskilt många nya arbetstillfällen, säger Laaksonen.

Finska ministrar på besök

Också i Finland var förväntningarna höga när sanktionerna hävdes. Både republikens president och flera ministrar besökte Iran upprepade gånger under 2016 tillsammans med stora företagsdelegationer.

Trots att det fortfarande finns många hinder i affärskontakterna – bland annat fungerar betaltrafiken inte normalt – har den finländska exporten till Iran utvecklats positivt. 2014 var värdet av exporten 21 miljoner euro, året därpå 42 miljoner och följande år 78 miljoner.

– För 2017 beräknas exporten vara värd över 100 miljoner euro, säger Laaksonen.

Att Iran fortfarande är en relativt svår marknad har enligt Laaksonen gallrat bort många opportunister, och kvar är de företag som satsar seriöst på marknaden.

– De som i regel klarat sig bäst i Iran är stora och internationella företag som har resurser att sätta på juridiska frågor, betaltrafik och logistik, säger Laaksonen.

Manar till vaksamhet

Timo Vuori, Internationella handelskammarens landschef i Finland, säger att det trots de senaste oroligheterna inte finns någon orsak för finländska företag att vända Iran ryggen.

– Att lämna en marknad är alltid det sista sättet att reagera på ökande risker. När det gäller Iran är vi ännu inte där, men det finns all orsak att följa situationen noggrant.

Vuori påminner om att finländska företag varit verksamma i Iran i över 30 år och han tror inte att situationen kommer att förändras så mycket på den punkten.

– Finländska företag är uppskattade i Iran. Finlands rykte som en långsiktig och pålitlig affärspartner är en konkurrensfördel.

Sisu har tålamod

Timo Korhonen, vd och huvudägare för Sisu Auto i Karis, har i flera år förberett export till Iran. För två år sedan sände företaget två lastbilar på prov till landet. Men några fordon har Sisu Auto ännu inte sålt. De byråkratiska processerna har varit tunga, säger Korhonen.

– Men bemötandet från myndigheterna har varit sakligt och vi har en bra samarbetspartner i landet, säger Korhonen, som hoppas på att försäljningen ska komma i gång under innevarande år.

Hur det går avgörs enligt Korhonen av hur den politiska situationen utvecklas. Just nu är osäkerheten stor. Men Korhonen har inte bråttom.

– Iran är inte ett land man bara kastar sig in i. Och omvänt, om man en gång beger sig dit så stannar man länge. Det är en fantastisk marknad, ett stort land med stora behov av transporter.

Att Korhonen tar situationen i Iran relativt lugnt beror på att företaget delvis bytt fokus – just nu är Ryssland viktigare. Efter flera års paus har exporten dit kommit i gång igen.

– Vi har begränsade resurser och kan inte erövra hela världen på en gång. Ryssland är nästan vår hemmamarknad och mycket viktigt för oss.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning