Oppositionen varnar: Företagen flyttar över vårdkostnader till samhället

Vårdföretaget Terveystalo är störst i Finland på företagshälsovård. Bild: Lehtikuva/Timo Jaakonaho

Oppositionen pekar ut flera ekonomiska risker med vård- och landskapsreformen. En av dem är den privata företagshälsovården. Kostnaderna för den kan allt mer falla på skattebetalarna, tror oppositionen.

Företagshälsovården, som omfattar nästan två miljoner finländare, påverkas också av vård- och landskapsreformen. Avsikten är att företagshälsovården ska specialisera sig på upprätthållande av de anställdas arbetsförmåga och på preventiv vård. Den vanliga dagliga sjukvården skulle däremot, åtminstone på sikt, skötas av vårdcentralerna.

Någon starkt tvingande lagstiftning för att samordna företagshälsovården med den övriga vården har regeringen ändå inte på gång. Företagshälsovården är en politiskt känslig fråga.

I sin avvikande åsikt till finansutskottets utlåtande om lagförslagen till vård- och landskapsreform slår oppositionen mot vagheten. Den skriver att företagen får starka incitament att flytta över sina kostnader för de anställdas hälsovård till samhället.

Redan nu står staten för en del av kostnaderna för företagshälsovården. 2015 var kostnaden i medeltal cirka 430 euro per person i företagshälsovården. Av den summan ersatte Folkpensionsanstalten företagen med cirka 190 euro. Resten kunde företagen dra av i beskattningen. Folkpensionsanstaltens totala kostnader var 339 miljoner euro 2015.

Efter en vård- och landskapsreform ska vårdcentralerna få betalt i form av en fast årlig ersättning per klient. Ersättningen beräknas individuellt enligt kriterier som ålder och sjukdomar.

Regeringen har inte hittills meddelat hur ersättningen påverkas om en person samtidigt erbjuds vård av sin arbetsgivare. Oppositionen befarar att den fasta ersättningen till vårdcentralerna lätt blir alltför hög för dem som använder företagshälsovården på annat håll. Vårdcentralen skulle få betalt fullt ut trots att patienten delvis vårdas på annat håll.

Det är inte bara oppositionen som är orolig. Också i det egentliga utlåtandet pekar hela finansutskottet på de finansiella riskerna som kommer med att läkarbesök som nu görs privat troligtvis flyttar till den offentligt arrangerade vården inom den planerade valfriheten i vården.

Oron gäller då inte bara företagshälsovården, utan också de fyra miljoner övriga besök som görs hos privatläkare årligen. Regeringen kritiseras för att inte veta vilka kostnader som kan följa om en stor del av privatläkarbesöken faller in i den offentligt arrangerade vården.

Läs mera:

Vårdbolagen förbereder sig för vårdreformen – igen en företagsaffär

Lagen om företagshälsovård förpliktigar arbetsgivaren att ordna förebyggande hälsovårdstjänster för personalen.

Hit hör bland annat en arbetsplatsutredning som reder ut arbetets och arbetsmiljöns inverkan på hälsan och arbetsförmågan. En hälsoundersökning om hälsorisker som uppstår i arbetet är också obligatorisk.

Företagshälsovården delas i den lagstadgade, förebyggande företagshälsovården och den frivilliga, kompletterande företagshälsovården. Att ordna sjukvård är frivilligt.

Folkpensionsanstalten ersätter företaget för kostnader i företagshälsovården.

Företagshälsovården som den arrangeras i Finland har kritiserats för att öka ojämlikheten i vården. De som omfattas av företagshälsovården har ofta tillgång till vård snabbt, men till exempel arbetslösa får vänta längre i den offentliga vården.

Källa: Arbetarskyddscentralen

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning