Oppositionen: Regeringen önsketänker – "medelklassen får betala"

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo anser att regeringsprogrammet är byggt på sand. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Ekvationen i det färska regeringsprogrammet bygger på önsketänkande om ekonomi och sysselsättning, anser den församlade oppositionen.– En hållbar bas för ekonomin saknas. Finländarnas beskattning skärps och statens låntagning riskerar växa, kommenterar Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo.

Det färska regeringsprogrammet är en lyxig villa byggd på sand, skaldar Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo i ett pressmeddelande. Den ekonomiska lägesbilden bygger på önsketänkande, anser han, och reformer som ökar sysselsättningen saknas.

– Tidigare åtgärder backas, men det kommer inga nya i stället. Allt möjligt ska utredas och främjas, men konkretin saknas.

Orpo kritiserar regeringsprogrammet bland annat för att behovsprövningen för utländsk arbetskraft kvarstår, att hushållsavdraget skärs ned och att sysselsättningsperspektivet glömts bort i reformerna av familjeledigheterna och socialskyddet.

– Regeringen låter medelklassen betala för vallöftena. Principen att skärpa beskattningen av sådant som är skadligt och av utsläpp är bra. Man borde ändå lätta på beskattningen av arbete i samma mån. Nu blir lättnaderna väldigt små jämfört med skärpningarna.

Klimatambitionerna är i stort sett goda, anser Orpo, men de konkreta åtgärderna övertygar inte.

– Trots vackra tankar har man inte haft mod att dra upp riktlinjer för tillräckliga, konkreta åtgärder, som att sluta använda torv, säger Orpo.

"Studentsvenskan en fläkt från det förgångna"

Också Sannfinländarna är kritiska till bland annat skattehöjningarna och de ekonomiska linjerna i regeringsprogrammet.

– De hårda skärpningarna av bränsleskatten, eventuella vägavgifter, nedskärningarna i hushållsavdraget och så vidare är gift för arbetaren och företagaren. De är ägnade att tära på köpkraften och därigenom också försvaga sysselsättningen, säger Ville Tavio, ordförande för den sannfinländska riksdagsgruppen.

I ett pressmeddelande kritiserar den sannfinländska riksdagsgruppens ledning den tilltänkta regeringen också för att flyktingkvoten höjs och för att regeringen underlättar vad man kallar skadlig invandring, bland annat genom att underlätta familjeåterföreningar.

– Invandring som är skadlig för samhället borde avskaffas helt och hållet, säger Tavio.

Att studentsvenskan igen skulle bli obligatorisk kallar Sannfinländarna för "en fläkt från det förgångna".

– Vi vill ha ett fritt språkval i skolorna. Finland lever på export och i ökande grad turism. Att göra studentsvenskan obligatorisk igen skulle skada bägge sektorerna.

Av Kristdemokraterna får regeringsprogrammet tack för målen som rör utbildning, hälsovård och äldreomsorg, men kalkylerna bakom övertygar inte.

– Den kommande regeringen räknar med goda konjunkturer och en positiv utveckling av sysselsättningen. De ambitiösa ekonomiska och sysselsättningsmålen saknar ändå grund, då verkliga åtgärder för att nå målen saknas, säger riksdagsgruppens ordförande Päivi Räsänen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning