Oppositionen lämnade interpellation om ungas arbetsvillkor

Oppositionens representanter Li Andersson (VF), Touko Aalto (Gröna), Laura Huhtasaari (Sannf) och Antti Lindtman (SDP) lämnade en interpellation till regeringen om de ungas arbetsvillkor. Interpellationen överräcktes till lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi på fredagen. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Alla oppositionspartier med undantag av SFP och KD lämnade på fredagen en interpellation till regeringen om de ungas arbetsvillkor. Interpellationen protesterar mot regeringens förslag att luckra upp arbetsvillkoren för personer under 30 år.

Regeringen beslöt i samband med rambudgetförhandlingarna att genomdriva en reform som går ut på att arbetstagare under 30 år ska erbjudas tidsbundna kontrakt utan motivering ifall de jobbar på företag med färre än 20 anställda.

– Kan man stifta en lag som bygger på ett ojämlikt anställningsskydd baserat på företagens storlek? Knappast, Jämlikhet och diskrimineringsförbud hör till arbetsrättens kärna, säger Laura Huhtasaari (Sannf).

Enligt SDP:s, Sannfinländarnas, De grönas och Vänsterförbundets riksdagsgrupper försätter förslaget de unga i en ojämlik situation. Regeringens förslag strider mot grundlagens diskrimineringsförbud, EU:s direktiv om tidsbundna anställningar och kollektivavtal om arbetstagares rättigheter, skriver oppositionen i ett pressmeddelande.

– Det är svårt att förstå varför regeringen måste ge sig på de unga som redan nu ofta är i en svår och sårbar situation på arbetsmarknaden. Korta jobb betyder ofta förkortat hopp, snuvade drömmar och ett fragmenterat liv, säger interpellationens första undertecknare Antti Lindtman (SDP).

Oppositionen understryker att det redan nu är oftast kvinnor som drabbas av visstidsjobb och osäkra arbetsförhållanden. En högre grad tidsbundna anställningar skulle ha en negativ effekt på jämställdheten i arbetslivet, skriver oppositionen.

– Jag förundras över regeringens vilja att sparka på ungdomar genom att försämra deras ställning på arbetsmarknaden. Det är fel att trycka ner dem allt djupare i en ond cirkel av korta jobb och osäkerhet, säger Touko Aalto (Gröna).

Enligt oppositionen är det de unga, arbetslösa och de svagaste i arbetslivet som betalar notan för regeringens politik.

– Forskningsresultaten ger inga belägg för att regeringens åtgärder skulle förbättra sysselsättningen. Däremot ökar förslaget både osäkerheten och ojämlikheten i arbetslivet, säger Li Andersson (VF).

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning