Oppositionen har stora förväntningar – "Det behövs en kursändring"

Politikerna har stora förväntningar på regeringens halvtidsförhandlingar som inleds på måndag. När det gäller vårdreformen behövs det en kursändring, säger SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson.

SFP presenterade sina sysselsättningsförslag för statsminister Juha Sipilä (C) i tisdags och De gröna presenterade sina halvtidsförslag på fredagen.

SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta. Bild: Roni Rekomaa

– Vi har ganska stora förväntningar. Det är sista chansen för regeringen att göra någonting som ska hinna inverka under den här valperioden, säger SDP:s vice ordförande Maarit Feldt-Ranta.

Hon påpekar att ekonomin och sysselsättningen inte vuxit så som regeringen planerat.

– Det betyder att Finland inte kan hålla fast vid EU:s underskottsmål, säger hon och befarar att det kan leda till att det går illa.

"Kursändring behövs"

SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson hoppas att åtminstone några av SFP:s sysselsättningsförslag ska dyka upp bland regeringens åtgärder. När det gäller vårdreformen behövs det en kursändring, säger hon.

– Man måste ta på allvar de bekymmer som sakkunniga har framfört i sina utlåtanden. Innehållet borde bli sådant som tryggar vården. Uträkningarna visar fortfarande inte att man skulle nå de ekonomiska målen, säger Henriksson.

Fakta

Regeringens halvtidsförhandlingar

Regeringen för halvtidsförhandlingar på måndag och tisdag på statsministerns resident Villa Bjälbo.

Vid halvtidsförhandlingarna gör regeringen en bedömning av hur regeringsprogrammet verkställts så långt och definierar betoningarna för resten av valperioden.

Halvtidsförhandlingarna infördes av Jyrki Katainens (Saml) regering.

Juha Sipiläs (C) regering kombinerar halvtidsförhandlingarna och förhandlingarna om budgetramarna.

I augusti förhandlar regeringen om sitt budgetförslag. 

Hon oroar sig för att det inte finns tillräckligt med resurser för polisen och hoppas på större humanism i flyktingpolitiken. Flyktingkvoten borde höjas rejält, men inrikesminister Paula Risikkos (Saml) förslag om att flyktingkvoten höjs till 1 050 nästa år är bättre än ingenting, säger Henriksson.

– Jag hoppas att Centern och Samlingspartiet inte blir Sannfinländarnas gisslan i frågan och inte ger Sannfinländarna för mycket spelrum när det gäller flyktingpolitiken och svenskan, säger Henriksson.

Andersson skeptisk

Vänsterförbundet fruktar att regeringen ytterligare vill skärpa villkorligheten i arbetslöshetsskyddet och göra livet svårare för arbetslösa och låginkomsttagare genom olika lagändringar, säger partiledaren Li Andersson.

Partiet kräver att regeringen ger mer resurser till produktutveckling, forskning och utbildning. Andersson vill också att regeringen ser över olika typer av byråkratifällor.

Till exempel borde summan arbetslösa får tjäna innan det inverkar på arbetslöshetsunderstödet höjas från 300 till 500 euro. Också skyddsdelen för personer i utmätning borde höjas.

– Sen hoppas jag att regeringen fattar beslut om en reform av familjeledigheterna. Det finns ju stöd för det i regeringen.

Vänsterförbundets partiledare Li Andersson. Bild: Roni Rekomaa

Andersson hoppas också på ett barntillägg i studiestödet som hon tycker sig ha hört ett löfte om.

– Jag förhåller mig inte särskilt optimistiskt till att regeringen gör det. Det är osannolikt att regeringens ideologiska linje är annorlunda inför den här budgeten än den förra. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03