Oppositionen har önskemål på nästa års budget

Timo Harakka. Bild: SPT arkivbild/Ari Sundberg

Beredningen av nästa års statsbudget tog fart på förmiddagen då Finansministeriet inledde sina interna diskussioner om budgetens innehåll. Oppositionspartierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna vill se satsningar på bland annat landsbygd och låginkomsttagare.

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah skriver i ett pressmeddelande i dag som hälsning till Finansministeriets möte att beskattningen på arbete inte bör skärpas. Samtidigt hoppas Essayah att regeringen beaktar dem som lever på minimala bidrag.

– Regeringen Sipilä har fryst de sociala förmånerna för dem med lägst inkomster. Speciellt pensionärer med små inkomster och familjer med många barn har inte fått någon del av den ekonomiska tillväxten, skriver Essayah.

Hon hoppas att situationen nu ändras.

– Regeringen bör även snabbt vidta åtgärder för att hjälpa jordbrukarna, fortsätter Essayah.

Hon konstaterar att skördarna slagit rejält fel på grund av den torra sommaren och hoppas att regeringen tar modell av Sverige där man planerar omfattande ersättningar till jordbrukare för förlorade inkomster.

Som en lösning på lång sikt föreslår Essayah att systemet för skördeskadeförsäkringar ändras så att även livsmedelsindustrin och detaljhandeln förpliktigas att bidra till skadeersättningarna.

– Konsumenterna vill ha inhemska livsmedel och det är upp till hela produktionskedjan att garantera tillgången, skriver Essayah.

Sari Essayah. Bild: SPT arkivbild/Ari Sundberg

Socialdemokraternas riksdagsledamot Timo Harakka skriver i ett pressmeddelande i dag att finansminister Petteri Orpo (Saml) talar i kors då han å ena sidan hävdar att det inte finns nya pengar att dela ut och å andra sidan tänker sänka höginkomsttagarnas beskattning.

– Beredningen av budgeten börjar i en märklig situation. Finansministeriet uppskattar att den ekonomiska tillväxten förutsätter en stramare finanspolitik. Men regeringens löften leder till en förlust av skatteintäkter på minst 300 miljoner, skriver Harakka.

Harakka skriver att det inte är rättvist att skatter sänks för höginkomsttagare samtidigt som regeringen under sin mandatperiod skurit ner i socialskydd och folkpensioner.

– Sipiläs och Orpos budget är även i år stram för de fattiga, men lös för de rika, skriver Harakka.

Harakka gissar att Orpo tänker finansiera budgeten med nya lån.

– Samlingspartiet har i de senaste årtiondenas regeringar tagit mer lån än något annat parti, skriver Harakka och konstaterar att det är ett tecken på ett parti som beter sig på ett ansvarslöst sätt.

Finansminister Petteri Orpo anländer till Finansministeriets budgetmöte i Esbo på tisdagen. Bild: SPT/Ari Sundberg

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning