Oppositionen gemensamt bakom interpellation om al-Hol – men vaga svar om barnen i lägret

Enligt Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho, som har varit drivande i frågan, har regeringens agerande varit "otydligt och betänkligt". Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Oppositionen står enad bakom Sannfinländarnas interpellation om hur regeringen har agerat i fråga om de finländska barnen och mödrarna i al-Hol. Partierna anser samstämmigt att vuxna inte ska tas hem från IS-lägret. På frågan om hur barnen ska kunna hjälpas utan att deras mammor kommer med är svaren inte lika klara.

Frågan om de ungefär trettio barnen och tio kvinnorna från Finland som hålls i IS-lägret al-Hol i Syrien har vuxit sig till en inrikespolitisk kontrovers där utrikesminister Pekka Haavistos handlade och utsagor står i fokus.

Den färska regeringen med Sanna Marin (SDP) i spetsen tvingas nu som sin första utmaning svara på den interpellation som hela oppositionen står bakom: Sannfinländarna, Kristdemokraterna, Samlingspartiet och Rörelse Nu.

Enligt Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho, som har varit drivande i frågan, har regeringens agerande varit "otydligt och betänkligt".

Interpellationen har flera dimensioner, enligt Halla-aho. Han vill ha svar på om en myndighetsoperation pågår för att ta hem IS-familjer, och det är uppenbart att han är kritisk om så är fallet. Han stödjer sig på Skyddspolisens bedömning att kvinnorna kan vara en säkerhetsrisk och betonar att andra länder främst har tagit hem föräldralösa barn.

Huruvida kvinnorna utgör en säkerhetsrisk i konfliktområdet menar han att finska beslutsfattare inte har ansvar för.

Oppositionen vill också ha svar på hur processen i Utrikesministeriet har gått till samt om Haavistos information till riksdagen har varit sanningsenlig.

Samlingspartiets riksdagsgruppsordförande Kai Mykkänen menar att Haavisto tolkar justitiekanslerns avgörande om finländarna i al-Hol på sitt eget sätt, då han menar att det inte är möjligt att ta hem endast barnen, och beskyller utrikesministern för att köra sitt eget race.

Enligt Mykkänen kom den tidigare regeringen överens om att Finland inte kommer att hjälpa hem vuxna som åkt till konfliktområdet, och att det vid konkret handlande krävs ett statsrådsbeslut i frågan. Pekka Haavisto har uppgett att ärendet har behandlats i regeringens aftonskola i slutet av oktober. Något politiskt beslut har ändå inte fattas.

Läs också: Finländska "Sanna" reste till IS-området – nu vill hon tillbaka till Finland

Krav på avgång?

Oppositionen säger sig stå enad bakom interpellationen, men på frågan om den kräver Pekka Haavistos avgång varierar svaren.

Kai Mykkänen säger att Samlingspartiet vill ha svar på de frågor som ställs i interpellationen, och sedan ser över nästa steg.

Rörelse Nus Harry Harkimo säger däremot att det är självklart att Haavisto måste avgå om han har "modifierat sanningen", alltså ljugit.

För Sannfinländarnas del svarar riksdagsgruppens ordförande Ville Taivio:

– Om han har idkat påtryckningar på tjänstemän och lett med skräck så borde slutsatsen vara ganska klar.

Läs också: "Svårt att inte ta hem mammorna från IS-lägret – kan stå Finland dyrt"

Barn utan vuxna

Alla oppositionspartiet är eniga om att föräldrarna inte ska tas till Finland, men vad gäller barnen och juridisk-praktiska lösningar är svaren inte alldeles samstämmiga.

Kai Mykkänen betonar i sitt anförande barnens rättigheter och menar att Finland ska försöka hitta en lösning för att enbart ta hem barnen, men hur det konkret ska gå till blir oklart.

De kurdiska myndigheterna som kontrollerar al-Hol har ändå sagt att de inte släpper i väg enbart barn om de inte är föräldralösa och det är också något som Haavisto har hänvisat till. På Inrikesministeriet har man till HBL uppgett att det är omöjligt att omhänderta barnen i lägret, då en myndighet som motsvarar våra sociala myndigheter saknas i den kurdiska administrationen.

De tolkningarna landar alltså i att enbart barnen inte kan tas hem om inte föräldrarna överlåter dem.

– Barnen ska hjälpas i mån av möjlighet, men småbarn kan inte användas som hållhake så att sådana vuxna tas till Finland som riskerar finländares liv, säger Halla-aho.

Harry Harkimo frågar sig varför det talas om att hjälpa barnen då det enligt myndigheterna inte går att ta hem dem utan föräldrar.

Samlingspartiet vill också utreda en lagändring så att det finska medborgarskapet ska tas bort av personer med dubbelt medborgarskap som ansluter sig till en terrororganisation, som bland annat Danmark gör.

Under onsdagskvällen uttalade sig Centerledaren Katri Kulmuni i Yles program A-studio angående IS-barnen. Centerns linje är enligt henne att Finland hjälper barnen i lägret, men inte de vuxna.

– Jag tror att folk på ett brett plan förstår att oskylda barn som hamnat där oavsett sin egen vilja, ska hjälpas. Men mammorna, som tagit sig dit för att delta i terroristisk verksamhet borde man enligt mig inte hjälpa, sade hon.

– Nu skulle det enligt mig vara bra att vi kunde hitta rättsliga grunder för hur vi vid behov till exempel kunde skilja åt mammorna och barnen så att de senare kunde hjälpas.

Polisstyrelsen skickade också ut ett pressmeddelande under onsdagskvällen. Där skriver styrelsen att polisen är förberedd på att det kommer människor till Finland från lägret i al-Hol och att planeringen pågått i flera månader.

– Polisens uppgift är att ingripa i varje möjligt säkerhetshot hos de som återvänder, hos deras närmsta krets eller hos andra aktörer, säger polisöverdirektören Seppo Kolehmainen i pressmeddelandet.

Enligt Kolehmainen har han inte tagit del av innehållet i utrikesministeriets planer om att hämta hem finländarna. Polisstyrelsen har heller inte fått någon officiell begäran om handräckning eller andra förfrågningar i ärendet.

Regeringen svarar på interpellationen på tisdag nästa vecka. Riksdagen röstar om förtroendet för regeringen på onsdag nästa vecka.

Artikeln uppdaterades under onsdagskvällen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning