Opposition bättre för SFP

Ifall Rinne inte lyckas så får vi en borgerlig regering utan skattehöjningar och där platsar SFP bättre.

Låt inte regeringsambitionen styra över SFP:s väljarlojalitet. Sveket syns i nästa val.

Oppositionspolitik är nu bättre och naturligare för SFP än medverkan i en utpräglad vänsterregering. Oppositionspolitiken lyckades bra under Sipiläs regeringsperiod, nu borde det vara lättare.

Rösterna som har getts till SFP är till största delen borgerliga. Det är en felaktig uppfattning av Pär Stenbäck (HBL Debatt 21.5) att det är bättre att vara med i Antti Rinnes regering än att vara utanför.

Ifall Rinne inte lyckas så får vi en borgerlig regering utan skattehöjningar och där platsar SFP bättre.

Henrik Andersin Grankulla

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46