Öppna gränsen mot Haparanda!

De lokala invånarna i Haparanda-Torneå är helt beroende av de båda kommunernas gemensamma tjänster.

Det är verkligen svårt för invånarna i Haparanda-Torneå att förstå varför den finska regeringen använder lagstiftning för att förhindra de lokala invånarnas fria rörlighet mellan de två stadsdelarna i tvillingstäderna.

Detta kan jämföras med att rörligheten från en stadsdel till en annan del i Helsingfors skulle stoppas. Cirka 50 000–70 000 människor passerar Nylands gräns varje dag, och det bor cirka 1,7 miljoner människor i Nyland. Haparanda-Torneå-gränsen korsas av cirka 1 000 människor per dag, inklusive lastbilstrafik. Enligt min mening borde lokalbefolkningen i Haparanda och Torneå tillåtas att röra sig fritt, även om riksgränsen ligger däremellan.

De lokala invånarna i Haparanda-Torneå är helt beroende av de båda kommunernas gemensamma tjänster. Det finns inga definitiva indikationer på att coronavirusinfektioner skulle öka med fri gränspassage mellan lokalbefolkningen i Haparanda och Torneå. Det är mycket lätt för gränsvakterna att identifiera lokalbefolkningen från de två städerna. Allt man behöver är en identitetshandling från befolkningsinformationssystemet och ett officiellt identitetskort.

Björn Wahlroos, styrelseordförande för UPM-Kymmene och Sampo, frågar i tidningen Talouselämä om vi går för långt i coronaverksamheten: "Det är svårt att förstå fördelarna med att stänga gränsen mellan Torneå och Haparanda."

Reino Rissanen, Haparanda, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning