Öppet brev till statsministern om 5G strålningsrisk

Bild: Wilfred Hildonen

"Det är oetiskt och strider mot flera internationella konventioner att påtvinga människor och hela befolkningar 5G:s kraftiga strålning."

Samtliga statsministrar i Norden gjorde i maj 2018 en gemensam avsiktsförklaring: "Norden ska bli den första och bäst integrerade 5G-regionen i världen." De vill alltså snabbt införa den femte generationens trådlösa nätverk i Norden och undanröja hinder för att sätta upp antenner. Vår statsminister vill att Finland blir först ut med 5G i Norden och test pågår. Vi skrev i juni, som ombud för över 200 forskare och läkare, som undertecknat "5G appell till EU", och uppmanade alla statsministrar i Norden att inte bygga ut 5G innan möjliga hälsorisker utretts av oberoende experter. Strålningen kan medföra potentiellt svåra konsekvenser för folkhälsan med ökning av sjukdomar.

Eftersom vi inte fått något svar riktar vi detta öppna brev till er, så att också alla medborgare skall veta om de avsevärda risker som statsministrarnas politik kan leda till. Vetenskapliga resultat visar ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler i celler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, nedsatt fertilitet för män, samt negativa effekter på välbefinnande av enbart de hittillsvarande trådlösa systemen 2G, 3G, wifi och 4G. Om ännu starkare strålning från 5G adderas till de övriga, riskerar de skadliga effekterna att öka och försämra folkhälsan.

Innan nya mediciner införs måste läkemedelsindustrin på förhand testa medicinerna bland annat i djurförsök, även om medicinen är avsedd för endast en bråkdel av befolkningen. Nu vill statsministrar och regeringar – helt utan förhandstestning – påtvinga alla invånare ännu mer strålning och ännu högre frekvenser. Strålning från trådlös teknik cancerklassades av WHO redan år 2011 som "möjligen cancerframkallande" i Grupp 2B.

Under senare år har beläggen stärkts för att cancer uppstår av strålning från mobiltelefoner och basstationer (master). Många forskare anser i dag att strålningen bör betraktas som "cancerframkallande för människor", Grupp 1, det vill säga i samma klass som exempelvis asbest och tobak.

Utifrån forskning angiven i 5G-appellen och som ombud för över 200 forskare och läkare uppmanar vi statsministern, regeringen, riksdagen och medborgarna att läsa 5G appellen till EU.

Undertecknarna konstaterar att det saknas forskning på effekter av 5G och att konsekvenserna för folkhälsan och miljön kan bli allvarliga. Kräv att helt oberoende forskare först måste testa tekniken i djurförsök och andra laboratorieundersökningar i stället för att tvinga samtliga medborgare att vara försökskaniner i tidernas största biologiska experiment.

Det är oetiskt och strider mot flera internationella konventioner att påtvinga människor och hela befolkningar 5G:s kraftiga strålning som, mot bakgrund av nuvarande kunskap om tidigare systems effekter, kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Rainer Nyberg psykolog, PM, PeD, professor emeritus Vasa Lennart Hardell MD, PhD, Docent, f.d. canceröverläkare, professor Örebro, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning