Öppenhet kring lönefrågor stänger också dörrar

Journalistiken lever på offentlighetsprincipen, på öppenhet och yttrandefrihet. Men för ett medieföretag, precis som för andra företag, är det svårare att vara ett glashus med full insyn när vi talar om löner och arvoden.

Öppenhet och transparens är viktiga byggstenar i den nordiska samhällsmodellen. Men tre aktuella frågor kring lönepolitik visar hur strukturella ambitioner kan vara knepigare att verkställa i praktike...