Opinionsnämnden friade Yle men prickade Suomen Kuvalehti

Statsminister Juha Sipilä. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Opinionsnämnden för massmedier har gett Yle friande beslut om dess rapportering om statsminister Juha Sipilä (C) och gruvbolaget Terrafame. Däremot fick Suomen Kuvalehti en anmärkning för sitt förfarande.

Suomen Kuvalehti borde ha hört Yles ansvariga chefredaktör Atte Jääskeläinen innan tidskriften publicerade sin nyhet om Jääskeläinen och statsminister Juha Sipilä (C), slår Opinionsnämnden för massmedier fast i sitt enhälliga fällande beslut på torsdagen.

ONM konstaterar att nyheten gav Jääskeläinen mycket negativ publicitet, vilket innebär att han borde ha fått uttala sig innan nyheten publicerades. Texten handlade om att Sipilä skulle ha tystat ner Yle.

Enligt ONM:s motiveringar var nyheten av samhällelig betydelse, vilket innebär att den fick publiceras i snabb takt. Att ge ut nyheten mitt i natten var ändå inte så samhälleligt viktigt att det skulle ha rättfärdigat en avvikelse från reglerna om att höra den berörda parten. Publiceringen borde enligt ONM ha skjutits upp tills SK fått en kommentar av Jääskeläinen.

Tidningen skickade Jääskeläinen ett e-postmeddelande och ett sms där de bad honom kommentera nyheten en timme innan den publicerades mitt i natten. Jääskeläinen säger att han sov och inte vaknade till meddelandena.

Viktig plikt i skymundan

Suomen Kuvalehtis chefredaktör Ville Pernaa säger att han beslöt att publicera nyheten om Sipilä och Jääskeläinen utan Jääskeläinens kommentarer därför att dess samhälleliga betydelse vägde tyngre än kravet att låta Jääskeläinen komma till tals.

Han anser att Suomen Kuvalehti agerade i enlighet med journalistreglerna. Arbetet på nyheten inleddes sent på kvällen, och meddelandena med begäran om en kommentar skickades till Jääskeläinen genast då man hade tillräckligt med information för att göra det. Man försökte alltså låta Jääskeläinen komma till tals, och Jääskeläinens genmäle länkades senare till nyheten.

ONM konstaterar ändå i sina motiveringar att de enda fallen där det räcker att höra en part i ett senare skede är de där det inte är möjligt att höra parten samtidigt. ONM slog inte fast någon exakt tid man ska vänta på kommentarer från någon som ges mycket dålig publicitet, men man ska dock göra ett reellt försök att nå parten.

– Det här är säkert något ONM får ta ställning till i framtiden, huruvida någon försökt nå en part eller gjort ett reellt försök att nå en part. Här skapade man en helt ny skala, säger Pernaa.

Han påpekar att ONM flera gånger tidigare gett friande beslut då ett medium låtit någon komma till tals efter att den första nyheten gått ut.

Opinionsnämnden säger att gammal praxis lämpar sig dåligt för den moderna digitala journalistiken, där medier kan försumma att höra en part i en nyhet på grund av brådska och nyhetstävlan. I webbpublikationer betonas vikten av kommentarsrätten eftersom uppföljande nyheter inte nödvändigtvis når alla dem som läst den ursprungliga nyheten.

ONM:s ordförande Elina Grundström säger att medierna borde bli mer medvetna om just den här plikten.

– Det här är något som kommit i skymundan under webbjournalistikens tidevarv.

Yle friades

ONM gav på torsdagen två beslut om rapporteringen kring Sipilä och gruvbolaget Terrafame.

Yle friades för sin nyhet om Sipilä och Terrafame. Yles nyhet handlade om kopplingar mellan Sipilä och företaget Katera Steel, som levererar materiel till gruvbolaget Terrafame. Statsministern intervjuades inte i nyheten.

ONM slår fast att nyheten visserligen gav Sipilä negativ publicitet, men inte mycket negativ sådan. Dessutom citerade Yle kommentarer som Sipilä gett ett annat medium.

ONM fattade beslutet med rösterna 11–1. En medlem röstade blankt.

Sipilä ville inte kommentera ONM:s beslut eftersom det finns obehandlade klagomål mot honom hos Justitiekanslern kring samma fråga. Sipilä är inte part i fallen som ONM behandlade.

Yles ansvariga chefredaktör Atte Jääskeläinen säger att Opinionsnämnden för massmediers beslut visar att det är viktigt att alla inom journalismen respekterar de gemensamma spelreglerna.

Jääskeläinen anser att principen att låta objektet för rapporteringen komma till tals inte bara handlar om att låta någon kommentera, utan att den har ett bredare syfte. Man måste också kontrollera att uppgifterna i nyheten håller streck.

– Den bästa journalismen går inte ut på att man publicerar ett påstående som någon förnekar, utan på att man försöker reda ut vad som skett. Det kräver oftast lite mer jobb.

ONM ska ännu behandla tre fall kopplade till Terrafame. Nämndens nästa möte är om en månad, men det är inte klart huruvida besluten kommer då. 

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning