Opinionsmätningar och de opinionerade

Opinionsundersökningarna visar en tendens, en ögonblicksbild, men är svåra att generalisera från.

I skrivande stund är USA:s presidentval mindre än en månad borta, och tidningarna är fulla med gallupar. Dylika är intressanta, inte minst för att de kan ge så olika resultat, men ännu intressan...