Operativsystem och kulturella appar

Att blanda kulturella appar är berikande och förvandlar mobilen till något mycket mer än en tråkig telefon.

Multikulturalismen är ett synsätt som säger att olika kulturer berikar varandra, kan leva i harmoni sida vid sida och skapa ett mycket mer spännande samhälle än den tråkiga monokulturella nationalismen.

Det kan vara så, men det beror på hur man ser på kulturen. Är det som en samling appar eller som operativsystem?

Den ytliga definitionen är att kultur är det som skrivs om på tidningarnas kultursidor, konst, litteratur, maträtter, musik, kläder och frisyrer. Man kan välja och vraka. Den som inte gillar bongotrummor kan ta sig till Musikhusets kammarmusiksal. Vill man inte ha kebab kan man äta falukorv. Kultur är som appar på mobilen. Var och en kan kombinera det som passar bäst.

Den djupare antropologiska definitionen säger att kultur är operativsystemet som definierar värdegrund och moral. Olika kulturer har olika syner på rättvisa, jämställdhet, hierarki, auktoritet, frihet, ansvar, och livets mening. Kulturen styr människan i hennes relationer till andra, till samhället, historien och framtiden, liksom operativsystemet styr programvaran och dess gränssnitt med hårdvaran. Hårdvaran kan jämföras med territorium, fysiska platser.

Att blanda kulturella appar är berikande och förvandlar mobilen till något mycket mer än en tråkig telefon. Android och iOS kan acceptera miljoner appar eftersom de är strikt standardiserade och varje app måste följa protokollen för gränssnitten. Men att försöka tränga in flera operativsystem i samma maskin skapar oreda.

För att hårdra det, hur skall ett samkönat par och en troende fast övertygad om att homosexualitet är en styggelse som bör straffas med döden leva sida vid sida? Vilken typ av dialog skall de föra om ingendera parten är villig att kapitulera? Det finns endast två lösningar. De kan ignorera varandra och låta sig segregeras, flytta till olika områden och skapa sina liv med likatänkande. Alternativt tar den ena parten makten och underkuvar den andra. Det är inte rimligt att vara tvungen att tolerera någon som vill döda dig, eller tolerera någon som skymfar det som för dig är det heligaste.

Välfärdsstater har utvecklats endast i monokulturella nationsstater, i vilka solidaritet, sammanhållning och tillit kan uppstå mellan människor som delar samma värdegrund. En statsbildning räcker inte som operativsystem.

Om vi vill ha multikulturell mångfald måste vi först komma överens om operativsystemet, de grundläggande regler som alla måste följa. Sedan kan olika grupper konstruera sina egna appar. Det lösa snacket om värdegrund måste få mer skärpa, det kan inte innehålla vad som helst. Vi kan utgå ifrån den nordeuropeiska civilisationen och grundlagarna, samhällskontraktet mellan staten och medborgarna, särskiljandet av stat och religion, frihet under ansvar, gör din plikt innan du kräver din rätt, jämlikhet mellan könen, land skall med lag styras och så vidare.

Paul Lillrank professor vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning