Operationer ställs in på grund av coronaläget – "Kommande sju dagar kritiska"

Överläkare Asko Järvinen och tf vd Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt berättade om coronaläget på onsdagen. Eventuellt kan en smittopp ha nåtts men enligt Mäkijärvi är de kommande sju dagarna avgörande. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Patienter som vårdas för covid-19 har börjat uppvisa symtom på följdsjukdomar. Det berättar Asko Järvinen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. På grund av belastningen har icke-brådskande ingrepp ställts in, den här veckan hela 85 procent av alla ledprotesoperationer.

På onsdagsmorgonen vårdades 132 personer för covid-19 på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Av dem behövde 26 personer intensivvård.

Trots att omikronvarianten nu sprider sig mycket fort och antalet konstaterade smittade är fem till tio gånger större än under hösten, har behovet av intensivvård inte ökat i motsvarande takt.

Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, säger ändå att också 26 personer är en betydande andel av kapaciteten. I hela landet får 64 personer intensivvård enligt den färskaste statistiken från Institutet för hälsa och välfärd.

– Det finns rätt få platser kvar till andra patienter, säger Järvinen.

Dessutom har trycket inom bassjukvården och på vårdavdelningarna enligt honom ökat.

Nytt är att intensivvårdsläkare har rapporterat om följdsjukdomar hos patienterna. Det är något som enligt Järvinen har förekommit förvånansvärt lite under tidigare pandemivågor.

Han betonar att det inte handlar om postcovid, utan om mer direkta följdsjukdomar som svåra bakterieinfektioner som bland annat leder till lunginflammation och blodförgiftning.

Enligt Järvinen drabbas inte stora mängder, men enligt honom är det en tydlig förändring. Troligen är det enligt honom inte varianten i sig som orsakar detta, utan snarare att det finns så mycket sjukdom i omlopp.

Bland dem som vårdades på sjukhus för covid-19 inom distriktet i fjol var dödligheten 4,3 procent. Det är mycket lågt i internationell jämförelse.

Toppen nådd?

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt höll en presskonferens om coronaläget på onsdagen. Förra veckan gjordes 28 400 positiva coronatest inom sjukvårdsdistriktet. Nästan hälften av dem som testas har covid-19.

Mörkertalet kan vara stort eftersom alla med symtom inte längre testas.

Bland annat med hänvisning till Danmark, som ligger före Finland i pandemin, uppskattar Asko Järvinen att 5 till 10 procent av befolkningen smittas varje vecka.

– Det kan betyda att vi är ganska nära en topp.

Sett till statistiken kan en liten vändning nedåt redan ha skett, men enligt Järvinen är det för tidigt att dra definitiva slutsatser.

Klart är enligt Järvinen att viruset inte kommer att försvinna helt, och att det kommer att finnas de som blir sjuka också senare under våren. Antalet kommer som han ser det att vara färre, men ändå så att det måste reserveras sjukhuskapacitet för att ta hand om patienterna.

Markku Mäkijärvi, tf vd, säger att han ser de kommande sju dagarna som kritiska för att visa vartåt smittutvecklingen är på väg.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har icke-brådskande ingrepp behövt ställas in. Den här veckan har 85 procent av ledprotesoperationerna behövt flyttas framåt, ger Mäkijärvi, som exempel.

– Vi försöker sköta andra patienter och grupper i så hög grad som möjligt, säger Mäkijärvi, men fortsätter med att det finländska sjukvårdssystemet inte har reserver för situationer då det "stresstestas" som nu.

Ovaccinerade och vaccinerade på sjukhus

Två tredjedelar av dem som behöver sjukhusvård är enligt Asko Järvinen ovaccinerade, 22 procent har fått två doser vaccin och 14 procent tre doser.

Av de som var på intensiven på tisdagen hade sex patienter fått två doser, men av dem hade en del andra sjukdomar i botten.

Järvinen säger att det gäller att sätta siffrorna i proportion. Antalet ovaccinerade i samhället är i minoritet, men står ändå för största delen av de allvarligt sjuka. Vaccin skyddar fortsatt mot allvarlig sjukdom betonar både han och Mäkijärvi.

Vaccintäckningen är på det hela taget något sämre inom sjukvårdsdistriktet än landet i stort: 68 procent har fått två, och 31 procent tre doser.

Orsakerna kan vara många enligt Järvinen. I Nyland finns fler med annat modersmål än svenska, finska eller samiska, och redan under pandemin har vaccinationstäckningen visat sig vara lägre bland dem.

Dessutom finns fler yngre i befolkningen, och bland yngre har färre överlag tagit vaccin. Och så är befolkningstätheten större, vilket gör att fler varit sjuka och därför inte vaccinerat sig.

Av de som konstateras smittade står 20-59-åringar för största delen. Det här kan enligt Asko Järvinen bero på att de som är äldre är försiktigare, men också på att fler av dem har hunnit få den tredje vaccindosen.

Under presskonferensen togs även några frågor från allmänheten upp, och en handlade om hur just sjuttioplussare nu ska tänka.

Järvinen säger att det är klokt med en viss försiktighet, men att ingen längre anser att äldre ska stanna hemma. Han anser att man ska våga röra på sig, men rekommenderar munskydd – och vaccin.

Andra kriterier för covidintyg

Statsminister Sanna Marin (SDP) sade på tisdagskvällen att regeringen utreder covidintyget, och att det ska justeras så att det ska vara ett vaccinintyg.

Markku Mäkijärvi anser att dagens intyg inte är ett fungerande verktyg för att bli av med restriktionerna eller dämpa pandemin.

I dag räcker två vaccindoser, eller att man har haft covid-19, för ett intyg, men Mäkijärvi säger att en del av befolkningen behöver tre vaccindoser för att vara skyddade. Ändras kriterierna är läget ett annat.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning