Operasällskap trotsade pandemirestriktioner – "Tio personer är en så barnslig mängd"

Opera Box visade i helgen "inställda" föreställningar, med publiken på scenen och pappersdockor i bänkarna. Bild: Markku Pihlaja/Opera Box

Officiellt var föreställningarna "inställda" men i publiken på Alexandersteatern i Helsingfors satt ändå ett trettiotal personer i helgen, trots att högst tio personer får delta inomhus i offentliga tillställningar. Helst hade arrangören Opera Box kallat på polis för att ta strid med regionförvaltningsverket.

I helgen skulle Opera Box ge tre föreställningar av Sebastian Fagerlunds kammaropera Döbeln. Men på Alexandersteaterns hemsida kunde man läsa att föreställningarna var inställda.Enligt gällande restri...