OP mest optimistiskt hittills – tror på 2,3 procents tillväxt i år

OP höjer sin prognos för den ekonomiska tillväxten. Banken räknar nu med att Finlands bruttonationalprodukt växer med 2,3 procent i år.

OP:s tidigare bnp-prognos för i år var 1,8 procent. Nästa år räknar banken med en tillväxt på två procent.

De positivare utsikterna bygger enligt OP framför allt på Statistikcentralens preliminära uppgifter om att bruttonationalprodukten växte med 2,8 procent under januari–mars. Konjunkturbarometrar talar för att tillväxten blir snabb också under den närmaste framtiden.

OP konstaterar att exporten går bra och att också investeringarna ökar mer än man tidigare räknade med. OP:s ekonomer räknar med att exporten ökar med cirka fem procent både i år och nästa år.

– Alla delfaktorer har gått i en bättre riktning med tanke på exporten. Världshandeln har återhämtat sig, priskonkurrenskraften blir bättre och kapaciteten har ökat. Exportsektorn behöver trots det mer än två års uppgång för att komma upp på en god nivå efter flera svaga år, säger OP:s chefsekonom Reijo Heiskanen i ett pressmeddelande.

Sällanköpsvaror går bra åt

Byggandet fortsätter enligt OP att växa starkt i år. Också företagens investeringar i maskiner och apparater ökar. Den privata konsumtionen ökar främst tack vare en ökad försäljning av sällanköpsvaror.

– Konsumenternas starka tro på framtiden, uppdämda behov och en positiv förmögenhetsutveckling ökar konsumtionen. Det finns goda grunder för hushållens starka förtroende. Deras ekonomiska situation förbättras då den växande ekonomin minskar arbetslösheten och allt fler långtidsarbetslösa hittar jobb, säger ekonom Henna Mikkonen.

Också Europeiska centralbankens fortsatt lätta penningpolitik bidrar till utvecklingen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00