OP-gruppens resultat före skatt över en miljard

Merparten av investeringarna gick till att uppfylla nya regler och att effektivera verksamheten. Kunderna fick en förnyad nättjänst och flera alternativ för mobilbetalningar. Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Trots att kostnaderna för utveckling ökade var resultatet för 2017 det tredje bästa i OP-gruppens historia.

Fjolårets resultat före skatt var 1 077 miljoner euro vilket var 5 procent mindre än rekordresultatet 2016.

Intäkterna ökade totalt med 4 procent. Räntenettot ökade med 3 procent, nettoprovisionsintäkterna med 8 procent och nettointäkterna från placeringsverksamheten med 27 procent. Försäkringsnettot minskade med 14 procent. Kostnaderna ökade med 13 procent, vilket främst berodde på att 450 miljoner euro satsades på utveckling.

Under 2017 öppnades Pohjola Sjukhus i Uleåborg och Kuopio. Sjukhusbygget i Åbo framskrider som planerat.

Chefdirektör Reijo Karhinen i pension 31 januari i år, och ersätts av Timo Ritakallio den 1 mars. Resultatet före skatt 2018 uppskattas bli ungefär detsamma som eller mindre än 2017.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03