OP-fonder övervakar placeringar

Bild: Arkivbild/Lasse Lehtinen

OP-gruppens fonder vill förbättra ansvarsfullheten i sina placeringar utomlands genom att aktivare delta i internationella bolagsstämmor.– Vi ska bättre kunna ingripa om saker inte sköts såsom ägarna vill det, säger man från OP–gruppen.

OP-fonderna har utvecklat sin strategi för ansvarsfull placering de senaste tio åren och nästa naturliga steg är att aktivera sig i utländska bolagsstämmor. Bolaget uppger som mål att vara internationell föregångare i ansvarsfull placering. OP-fonderna planerar att årligen delta i tusentals bolagsstämmor utomlands.

Fonderna har i huvudsak två sätt att medverka i beslutsfattandet i utländska bolagsstämmor, berättar Mika Leskinen, direktör för ansvarsfull placering vid OP Kapitalförvaltning. Det ena är att ta telefonen i hand och ringa eller skicka e-post. Det andra och bättre, men samtidigt mera begränsade sättet är att ha en representant med i bolagsstämmorna.

Det kan dock vara svårt att ha representation på plats då bolagsstämmorna hålls på olika håll i världen, medger Leskinen och tillägger att det inte går att skicka ut eget folk till tusentals bolagsstämmor per år.

I sådana fall representeras fonden, och därmed placerarna, genom en så kallad proxy-röstning. Röstningsanvisningar meddelas till en representant som använder fondens rösträtt i bolagsstämman.

– Om bolaget i fråga trots röstningen fortsätter med verksamhet som till exempel bryter mot etablerade normer kan fonderna dra sig ur bolaget, säger Leskinen.

Ansvarsfrågor intresserar

Enligt Leskinen förväntar och kräver placerarna ett moraliskt ansvartagande av fonderna. Speciellt frågor gällande ansvar för att bekämpa klimatförändringen har varit på placerarnas läppar, enligt Leskinen.

– I synnerhet klimatförändringsfrågor har fungerat som en katalysator för att få i gång ett aktivare påverkande i utländska bolagsstämmor. Men också många andra samhälleliga frågor intresserar. Vi får in en hel del förfrågningar och krav av våra placerare på var det är ok att placera och var det inte är det.

Också ledande juristen Jari Virta på branschorganisationen Finans Finland anser att placerare är allt mera intresserade av ansvarsfrågor och fäster uppmärksamhet vid det då de väljer fonder att placera i.

– Att aktivt delta i bolagsstämmor är en del av ansvarsfullt placerande, vars betydelse den senaste tiden vuxit. Man ska ändå komma ihåg att ansvarsfull placering innebär mycket mer än att bara delta i bolagsstämmor – allt från bolagsledningens och analytikers möten till ett konstant övervakande av bolagets verksamhet och att vid behov påbörja åtgärder om något inte går rätt till.

Vapenhandlare på svarta listan

Åtgärder mot tvivelaktig verksamhet i ett bolag som fonderna placerat i kan till exempel innebära att fonderna säljer sin andel i bolaget. Det kan bli aktuellt om bolaget bryter mot normer, internationella avtal eller mot ett överenskommet avtal för hur ansvarsfrågor ska behandlas.

Exempel på placeringsobjekt som OP-fonderna redan har på sin svarta lista och som inte placeras i är bland annat internationella vapenhandlare och vissa kolbolag.

Fast fonderna axlar ett visst moraliskt ansvar för hur placeringsobjekten sköter sina affärer talar Mika Leskinen ändå ogärna om etisk placering – han föredrar ordet ansvarsfull.

– Etiken är mera bunden till en individs personliga ideologi. Vi utvärderar placeringsobjektens verksamhet utifrån konsekventa definitioner som baserar sig på avtal och internationella normer.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03