Oodi för vem?

Bild: Lehtikuva/Handout

Innehållsmässigt är namnet på det nya centrumbiblioteket i Helsingfors välvalt. Men för oss svenskspråkiga känns det inte bra att namnet är enspråkigt finskt.

Ett ode är en högstämd lyrisk dikt om man får tro Svenska Akademiens ordlista – och det bör man ju göra. Andra källor talar om en rytmisk, lyrisk hyllningsdikt.

Innehållsmässigt är det namn tävlingsjuryn valde för det nya centrumbiblioteket väldigt bra. Bibliotek är värda sitt ode.

Men det känns ledsamt att juryn valde att använda enbart den finska varianten, Oodi. Det officiella namnet är alltså Helsingin keskustakirjasto Oodi – Helsingfors centrumbibliotek Oodi – Helsinki Central Library Oodi.

Juryn var enhällig och juryns ordförande, biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, hänvisar till att namn på byggnader inte brukar översättas.

Juryn hade ändå diskuterat översättningar. Ritva Viljanen citerar den svenska medlemmen, författaren Claes Andersson, som i så fall hade förordat bestämd form på svenska, alltså Odet.

Vid Institutet för de inhemska språken anser tf namnvårdare Maria Vidberg att namnet definitivt borde ha översatts eftersom det är ett vanligt substantiv. I det här fallet borde praxis att inte översätta namn alltså inte gälla.

Är det här något att bråka om? Risken finns ju att man uppfattas som en gnällspik, som aldrig är nöjd. I dessa tider kan man göra klokt i att välja sina fajter.

Det är lätt att vara extra känslig eftersom vi så ofta har fått uppleva att svenskan och det svenska i Finland inte i praktiken tas på allvar. Det nyaste exemplet är givetvis frågan om Vasa centralsjukhus, som är en betydligt större sak än namnfrågan.

Helsingfors är en tvåspråkig huvudstad i ett tvåspråkigt land. Centrumbiblioteket är ett flaggskepp för 100-årsjubileet. Svenskspråkiga helsingforsare har rätt att känna att biblioteket också är vårt ode, döp det alltså till Oodi – Odet.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning