Ont om bröd men allt mera cirkus

Bild: Wilfred Hildonen

Det behövs verkligen ett paradigmskifte där man inte längre bara bjuder på bröd och skådespel till folket medan en allt mindre elit spelar sitt spel.

Historiskt sett har det behövts krig eller svår ekonomisk depression för att slottsbalen i Helsingfors inte ska bli av.

Nu har vi krig. Vi har ett tillstånd som motsvarar ett aldrig tidigare skådat krig. Det tillståndet kallas "klimatkrisen". Vi har också en ekonomisk kris, en svår depression. Vi har ett ekonomiskt system som är en omöjlighet. Alla inser att det måste ske en radikal förändring i vårt sätt att se på vår ekonomi och på fördelningen av allting. Det måste ske en förändring av hur vi ser på hela världen, på jordklotet, på naturen och på oss människor som en del av allt detta. Vi måste inse att vi har endast ett jordklot och att vi alla är här på denna enda jord tillsammans. Alla. Ingen mer och ingen mindre.

Nu tutar Yle och andra medier i oss via film, bilder och text om en slottsbal! Yle satsar stort på detta. Vi ska alla se hur fantastiskt det är på slottsbalen. Vi får i närbild se alla fina kläder och smycken, guld och ädelstenar, festsmink och frisyrer, klänningssläp och de mest vidunderliga utstyrslar. För att inte tala om de dignande matborden. Och alla detaljer ska vi få veta. Om människorna, deras utstyrslar och om allt ät- och drickbart. Kunde det finnas något bättre sätt att få människorna mera fjärmade från varandra?

Det är otrevligt, osmakligt och skrämmande. Vems är festen? Yles nyheter berättade inte följande, det gjorde däremot Vasabladet: "Folkpensionen höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden från och med den första januari (2020).

Höjningen berör cirka 609 000 pensionärer som för närvarande lyfter en pension som är lägre än 1 300 euro i månaden. Tack vare nivå- och indexhöjningarna stiger den fulla folkpensionen för en ensamboende till 662,86 euro i månaden medan garantipensionens fulla belopp blir 834,52 euro i månaden, uppger Social- och hälsovårds­ministeriet i ett pressmeddelande."

Det finns alltså mer än 600 000 pensionärer i landet med en pension som är lägre än 1 300 euro i månaden. Finns de med på slottet?

Hur är det med de tusentals ännu sämre lottade personer som på självständighetsdagen sedan årtionden fått gratis mat och omsorg, först av Veikko Hursti och nu av hans son Heikki? Hur ser deras vardag ut? Festlig? Tänk om det var dem man bjöd till slottet på självständighets­fest. Tänk om de en gång om året kunde få erfara att det är fint att bo i det fria och självständiga Finland, som också tar hand om dem, ens en dag om året. Nej, den lyxen ska tillfalla dem som redan har det bättre beställt.

Det behövs verkligen ett paradigmskifte där man inte längre bara bjuder på bröd och skådespel till folket medan en allt mindre elit spelar sitt spel. Bröd börjar det vara ont om för allt flera medan det bjuds på allt mera cirkus.

Vad behövs det för att vi ska vakna upp?

Bengt Mether Esbo

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning