Onödiga silkesvantar i droghärvan?

Vi på Kran rf som stöder också närstående till missbrukare, önskar att styrelsen för Olympiska kommittén tar närståendeperspektivet i beaktande.

Domarna i Katiska-rättegången har fallit, seglaren Janne Järvinen ingår i härvan och hör till dem som fått en fällande dom. Det är skäl att minnas att Katiska-droghärvan hör till de största i vårt lands historia, ofantliga mängder narkotika, dopningsmedel och mediciner har smugglats från Spanien till Finland 2017–2019.

Vi anser här att en seglare ingalunda utgör någon form av helig ko, Olympiska kommittén och Segling och båtsport i Finland har varit medvetna om brottsmisstankarna redan innan OS-kvalet på Lanzarote och har haft tid att ur olika perspektiv fundera på rätt handlingsplan här. Därför borde det för Olympiska kommittén under ledning av vd Mikko Salonen vara synnerligen lätt att fatta ett etiskt sett hållbart beslut. Järvinens deltagande skulle rimma mycket illa inte bara med de olympiska värderingarna, men också med ett perspektiv som inte framkommit: de närståendes.

Vi på Kran rf som stöder också närstående till missbrukare, önskar att styrelsen för Olympiska kommittén tar närståendeperspektivet i beaktande. Järvinen har med sina gärningar varit med om att möjliggöra tillgång på droger – och därigenom drogmissbruk – med allt det lidande det medför både för missbrukare och också för närstående till dessa. Vi är med och ordnar Minnesstunden till minne av avlidna missbrukare i Gamla kyrkan i Helsingfors varje år i november, varje gång är sorgen förorsakad av drogdöd lika påtaglig. Tillställningen är öppen för allmänheten, i år igen ordnar vi en fysisk minnesstund i november.

Mette Strauss, verksamhetsledare, Kran rf

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning