Juha Sipilä utövade påtryckning – och Yle böjde sig

Juha Sipilä. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Opinionsnämnden för massmedier gav i dag sitt fällande beslut i fallet Sipilä: Yle lät sig påverkas av statsministerns påtryckningar. Däremot frias Yle från anklagelserna om att ha brutit mot journalistreglerna när man gjorde ändringar i nyheten om Terrafame.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) anser att statsminister Juha Sipilä (C) agerade gentemot Yle på ett sätt som kunde medföra en inskränkning av yttrandefriheten. ONM konstaterar i sitt beslut att antalet meddelanden till en journalist på Yle och tonen i dem kan anses vara exceptionella.

Meddelandena kan enligt ONM tolkas som försök till påtryckningar. ONM fällde Yle i samma ärende för att ha överlåtit den journalistiska beslutanderätten till en utomstående i samband med rapporteringen om Terrafame.

ONM friade Yle på en annan punkt. Nämnden anser att Yle inte bröt mot de journalistiska reglerna när bolaget gjorde ändringar i nyheten om Terrafame. 

Yles rapportering om Sipilä och Terrafame har tagits upp av nämnden en gång tidigare. Då friades Yle från anklagelserna om att inte ha följt journalistreglerna.

Opinionsnämnden för massmedier (ONM) är ett självregleringsorgan för medierna. Dess uppgift är att tolka god journalistisk sed samt försvara yttrande- och publiceringsfrihet.

ONM är ingen domstol och utövar ingen offentlig makt. Medieföretagen och journalisterna, som står bakom nämnden, har frivilligt förbundit sig vid att utveckla branschens etiska principer och följa dem.

Nämnden består av ordförande Elina Grundström och tretton medlemmar, av vilka åtta har sakkunskap inom massmedia medan fem representerar allmänheten.

Källa: Opinionsnämndens hemsida.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning