Ondskans banalitet och småborgerligheten

Vi har svårt att på djupet förstå verklig ondska när vi väl möter den. Bild: Wilfred Hildonen

Vi önskar det ondas existens, kanske för att påminnas om vår egen förmenta godhet.

I en dikt från 1964 "All There Is To Know About Adolf Eichmann" beskriver Leonard Cohen den nazistiska folkmordsbyråkraten som utnyttjade katolska nätverk för att fly rättvisan, få pass från Röda Kors...